Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych pn. „Budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz ze ścianką tenisową przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu” została podpisana w lutym bieżącego roku, a pierwsze prace ruszyły w marcu. Aktualnie korty są już zadaszone, a wykonawca realizuje działania wewnątrz obiektu.

Inwestycja została podzielona na trzy etapy:

  • I etap to budowa pięciu kortów o nawierzchni twardej, przykrytych lekką halą łukową o konstrukcji drewnianej oraz budowa ścianki tenisowej do ćwiczeń gry w tenisa wraz z polem gry,
  • II etap obejmie budowę budynku kortowego – obiekt będzie pełnić funkcję gastronomiczną oraz sanitarno-szatniową,
  • III etap to zagospodarowanie terenów zielonych.

Wszystkie zadania realizowane są zgodnie z harmonogramem. Na ten moment wykonawca ustawił lekkie, drewniane, łukowate konstrukcje, które przykryły 5 kortów o twardej nawierzchni. Obecnie trwają prace wewnątrz hali.

Na dwie warstwy betonowe została ułożona warstwa amortyzująca, na którą wylewana jest warstwa akrylowa, która będzie już warstwą docelową. Pole gry będzie w kolorze niebieskim, natomiast pozostała część: obrzeże i wybiegi w kolorze szarym – poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych prezydent Wrocławia.

Jak wyjaśnia WCT Spartan, w kolejnych etapach prac projekt przewiduje też utwardzenie terenu o nawierzchni szutrowej, wykonanie opaski żwirowej wokół krytych kortów oraz budowę ogrodzenia panelowego istniejącego punktu gazowego.

Kiedy w miejscu starego i wysłużonego balonu stanie już nowoczesna hala, będzie można przejść do etapu drugiego. Ten zakłada budowę budynku kortowego, tzn. usługowego z funkcją gastronomiczną i szatniową. Wreszcie trzeci etap ma polegać na zagospodarowaniu terenów zielonych wokół kortów. Każde działanie jest i będzie konsultowane z Miejskim Konserwatorem Zabytków – wyjaśnia zarządca kortów.

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk