Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych pn. „Budowa zadaszonych kortów tenisowych wraz ze ścianką tenisową przy ul. Pułtuskiej 13 we Wrocławiu” została podpisana. Wybrany w ramach przetargu wykonawca, a mianowicie – P.W. Central Kort Aleksander Michałowski, będzie miał 7 miesięcy na realizację zadania.

Inwestycja została podzielona na trzy etapy:

  • I etap to budowa pięciu kortów o nawierzchni twardej, przykrytych lekką halą łukową o konstrukcji drewnianej oraz budowa ścianki tenisowej do ćwiczeń gry w tenisa wraz z polem gry,
  • II etap obejmie budowę budynku kortowego – obiekt będzie pełnić funkcję gastronomiczną oraz sanitarno-szatniową,
  • III etap to zagospodarowanie terenów zielonych.

W pierwszej kolejności wybudowana zostanie hala tenisowa. Stanie ona w miejscu starego, wysłużonego już balonu tenisowego, który został zdemontowany – informuje prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Przetarg dotyczący inwestycji został ogłoszony 15 listopada 2022 roku. Swoje oferty zgłosiły dwie firmy – jako korzystniejsza uznana została propozycja złożona przez P.W. Central Kort Aleksander Michałowski z ceną 4 877 817,33 zł. Umowa z wykonawcą została już podpisana, a czas na realizację zadania wynosi 7 miesięcy.

Najpierw wykonawca musi opracować dokumentację projektową, niezbędną do rozpoczęcia i wykonania robót budowlanych. Projekt powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Po jego akceptacji rozpoczną się prace w zakresie zagospodarowania terenu, które obejmą:

  • budowę 5 kortów tenisowych o nawierzchni betonowej,
  • budowę ścianki do ćwiczeń gry w tenisa wraz z polem gry,
  • utwardzenie terenu o nawierzchni szutrowej,-
  • wykonanie opaski żwirowej wokół krytych kortów tenisowych,
  • budowę ogrodzenia panelowego istniejącego punktu gazowego redukcyjno-pomiarowego o przepustowości 40m3/h.

Ostatecznie teren zostanie zmodernizowany i przebudowany, lecz jego charakter pozostanie taki sam – nadal będzie miejscem przeznaczonym do treningu i gry w tenisa, a jednocześnie ogólnodostępnym terenem zieleni.

 

Foto/Wizualizacje: mat. WCT Spartan