Lato ubiegłego roku było ostatnim sezonem, podczas którego wrocławianie mogli korzystać z basenu mieszczącego się przy ul. Kłokoczyckiej 2. Ze względu na zły stan techniczny obiektu, basen nie nadaje się do dalszej eksploatacji, a jego obecny zarządca – Młodzieżowe Centrum Sportu nie planuje remontu.

Przeprowadzony po zakończeniu sezonu w 2022 roku przegląd stanu technicznego obiektu oraz ekspertyza wykazały, że kąpielisko „Kłokoczyce” nie nadaje się do dalszej eksploatacji.

W kwietniu bieżącego roku Urząd Miejski ogłosił konsultacje społeczne dotyczące przyszłości kąpieliska, a także możliwego sposobu zagospodarowania basenu oraz otaczającego go terenu. Część okolicznych mieszkańców zaproponowała remont obiektu, jednak zdaniem zarządcy – Młodzieżowego Centrum Sportu byłoby to nieopłacalne działanie, ponieważ koszty niezbędnych prac szacuje się na około 6 mln złotych. Co więcej, za tę kwotę możliwe byłoby wyremontowanie wyłącznie infrastruktury basenowej, z pominięciem remontu budynku, gdzie działa administracja i szatnie.

Na ten moment w planach jest zagospodarowanie terenu basenu „Kłokoczyce” na cele rekreacyjno-sportowe. Szczegóły nie są jednak jeszcze znane.

Warto również wspomnieć, że niedaleko nieczynnego już kąpieliska powstaje kolejny wrocławski Aquapark. Będzie to praktycznie taki sam jak obiekt jak wybudowany przy ul. Polnej na Brochowie. Otwarcie nowego basenu na Zakrzowie zaplanowano na I kwartał 2024 roku.

 

Foto: mat. Rada Osiedla Psie Pole-Zawidawie