Gmina Wrocław wystawiała zabytkową kamienicę na sprzedaż już kilkukrotnie, jednak zainteresowanych kupnem nie było. Tym razem przetarg zakończył się sukcesem, a kwota, jaką przyszły właściciel zadeklarował zapłacić za budynek, wyniesie 17 mln 550 tys. złotych.

Sześciokondygnacyjna kamienica jest budynkiem mieszkalno-usługowym, zbudowanym około 1870 roku. 24 lipca 1976 roku została wpisana do rejestru zabytków. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na powierzchni 325 metrów kwadratowych mogą być prowadzone usługi nauki i szkolnictwa wyższego, usługi centrotwórcze oraz mieszkalnictwo.

Jak można było przeczytać w ogłoszeniu o przetargu: „W budynku znajduje się 17 niewyodrębnionych jako samodzielne lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni 770,38 m2 oraz 2 niewyodrębnione jako samodzielne lokale użytkowe o łącznej powierzchni 111,03 m2. W 2018 r. w budynku przy pl. Uniwersyteckim 7 zostały zakończone prace polegające na jego remoncie i przebudowie. Wykonany został m.in. remont elewacji frontowej z dociepleniem ścian od strony wewnętrznej, w tym roboty konserwatorskie oraz ocieplenie elewacji od podwórza, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, remont dachu i świetlika nad klatką schodową, wymiana pokrycia dachu, remont klatki schodowej oraz dostawa i montaż windy.”

Ostatni przetarg zakończył się w maju bieżącego roku, a wygrała go spółka VGP Nieruchomości. Na ten moment nie wiadomo jeszcze, jakie funkcje będzie pełnić budynek.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu