Teren przy ul. Kamieńskiego przez wiele lat nielegalnie zajmowali Romowie, którzy zostali ostatecznie przesiedleni w 2018 roku. Teraz obszar ten ma zostać wystawiony na sprzedaż, a następnie przekształcony na strefę przemysłową.

Teren o powierzchni 55 059 m2, zlokalizowany w pobliżu Szkoły Podstawowej Nr 20, zgodnie z decyzją prezydenta miasta ma zostać wystawiony na sprzedaż w drugim kwartale bieżącego roku, a następnie ma służyć jako obszar aktywności gospodarczej i świadczenia różnego rodzaju usług. Cena wywoławcza działki to 16 mln złotych.

Z decyzją tą nie zgadzają się mieszkańcy osiedla Karłowice-Różanka, którzy domagają się stworzenia kompleksu sportowo-rekreacyjnego na omawianym terenie. Wrocławianie stworzyli petycję dotyczącą zagospodarowania terenu przy ul. Kamieńskiego, pod którą podpisało się około 1500 osób.

 

Przedmiotem petycji jest wstrzymanie sprzedaży działki oraz rozpoczęcie prac nad opracowaniem projektu i wybudowaniem kompleksu sportowo-rekreacyjnego na tym terenie. Obawy mieszkańców dotyczące powstania strefy przemysłowej są związane z jej potencjalnym negatywnym oddziaływaniem na otoczenie, takim jak wzmożony ruch samochodowy, hałas pochodzący od urządzeń przemysłowych, czy dodatkowe zanieczyszczenia powietrza.

Jeżeli natomiast chodzi o argumentację mieszkańców związaną ze stworzeniem kompleksu sportowego, przedstawia się ona następująco:

„Przedmiotowa działka stanowiłaby doskonałe miejsce rekreacji i spędzania wolnego czasu przez mieszkańców. Wskazujemy, że Osiedle Karłowice-Różanka nie ma ogólnodostępnego, pełnowymiarowego boiska piłkarskiego z bieżnią i dodatkową infrastrukturą sportową i rekreacyjną. Osiedle nie ma też innych ogólnodostępnych obiektów sportowych: basenu czy hali sportowej, a także skate-parku czy pump-trucka, które to mogłyby zostać wybudowane na przedmiotowej działce.

Wskazujemy, że Osiedle Karłowice – Różanka należy do największych Osiedli we Wrocławiu pod względem liczby ludności. Ponadto na terenie Osiedla Karłowice – Różanka stale powstają nowe budynki wielorodzinne. Rozbudowują się także sąsiednie Osiedla takie jak Lipa Piotrowska czy Poświętne.”

Aktualnie petycja jest w trakcie rozpatrywania przez Urząd Miasta.

Koczowisko Romów przy ul. Kamieńskiego [ZDJĘCIA]. – Miejsca we Wrocławiu

Tekst: CWC
Foto: karlowice-rozanka.com.pl