Wcześniej na Kamieńskiego mieszkało około 60 osób, potem przenieśli się tam Romowie ze zlikwidowanej latem 2015 roku osady przy ulicy Paprotnej. Żyją w barakach, bez bieżącej wody.

W kwietniu 2013 roku wrocławscy urzędnicy złożyli pozew o eksmisję Romów z koczowiska przy Kamieńskiego tłumacząc, że zajmują ten teren nielegalnie. Sprawa w sądzie ruszyła w listopadzie tego samego roku i ciągnie się do tej pory.

EDIT: Koczowisko zostało zlikwidowane…

 

Foto: Wacław Grabkowski/Fotopolska