Odnowienie fragmentu ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż ulicy Drobnera i dedykowanie go kobietom jest inicjatywą z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. To projekt przypominający o tym, że Polska była jednym z pierwszych krajów, który przyznał prawa wyborcze kobietom.

W piątek 6 listopada, odbyło się spotkanie dotyczące aranżacji bulwaru zlokalizowanego w pobliżu pl. Bema, w którym wzięli udział m. in. Jacek Sutryk – prezydent Wrocławia, Grażyna Wojewódzka – dyrektor ds. technicznych w ZDIUM, Dominik Kłosowski – Radny Miejski, a także członkinie Wrocławskiej Rady Kobiet.

– Spotykamy się dziś na Bulwarze Słonecznym z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że właśnie podpisaliśmy umowę na nową aranżację tego miejsca dla mieszkańców, a po drugie dlatego, że będzie to kolejne miejsce na mapie Wrocławia poświęcone kobietom. Mamy już Skwer Wrocławianek nieopodal ulicy Bernardyńskiej, a obecny tu z nami pan radny Dominik Kłosowski, złożył właśnie wniosek o nadanie jednemu z rond nazwy Rondo Praw Kobiet – mówił na spotkaniu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

Bulwar Słoneczny ma być miejscem poświęconym historii przyznawania praw wyborczych kobietom w Polsce i na świecie. To projekt, który został zainicjowany z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości i przyznania praw wyborczym kobietom. We Wrocławiu mocno to akcentowaliśmy, jednak aktualnie w kontekście społeczno-politycznym to, co teraz robimy, nabiera szczególnego znaczenia. Kobiety w Polsce walczą o swoje podstawowe prawa, już nie tylko prawa wyborcze, ale podstawowe wartości, o których w trakcie swoich przemarszów sygnalizują. Wspieram je w tej walce i bardzo się cieszę, że akurat teraz przystępujemy do realizacji tego projektu – dodał prezydent.

Bulwar Słoneczny to bardzo atrakcyjny teren nad Odrą, a sąsiedztwo  Ostrowa Tumskiego i wysp Odrzańskich tylko podkreśla jego rekreacyjny potencjał.

Chcemy go wykorzystać zagospodarowując na nowo cały obszar na odcinku 370 m od skrzyżowania z ul. H Probusa a placem Bema. Chodnik o powierzchni 551 m2 zostanie wyremontowany, a ponad 300 m odcinek ścieżki rowerowej będzie wyróżniony innym rodzajem nawierzchni. Nasadzenia zieleni i meble miejskie stworzą spójną aranżację z traktem obrazującym historię praw wyborczych kobiet na świecie i obchodzonym dwa lata temu okrągłym jubileuszem praw wyborczych kobiet w Polsce – mówiła podczas spotkania na bulwarze dyrektor ds. technicznych w ZDIUM Grażyna Wojewódzka.

W chodniku zamontowane zostaną łącznie 162 płyty – 81 z nazwą kraju i 81 z rokiem, w którym kobiety otrzymały w tym kraju prawa wyborcze. W centralnej części pojawi się  płyta o średnicy ok. 1,5 m, upamiętniająca 100-lecie przyznania praw wyborczych kobietom w naszym kraju. Płyty będą ułożone w sposób chronologiczny, rozpoczynając od strony pl. Bema w kierunku ul. Henryka Probusa.

Prace potrwają do końca maja 2021 r. Ich koszt to niespełna 1,6 mln. Zł.

Z kolejną inicjatywą, także wpierającą prawa kobiet wyszedł Dominik Kłosowski, wrocławski radny, który proponuje, aby rondo przy ul. Szybowcowej nosiło nazwę Rondo Praw Kobiet. Wniosek został już złożony.

Prawa kobiet są fundamentalną wartością nowoczesnego, otwartego społeczeństwa. Równość w sferze ekonomicznej, zapobieganie wszelkim formom dyskryminacji i przemocy, zapewnienie praw reprodukcyjnych to wartości, które powinny łączyć wszystkie pokolenia Polaków. W 1918 roku odradzająca się Polska stanęła w awangardzie walki o prawa kobiet – walce równie aktualnej w roku 2020, którą możemy zobaczyć dziś na ulicach Wrocławia i całej Polski. Dlatego zdecydowałem się wesprzeć prawa kobiet i tym samym wyszedłem z inicjatywą, aby jedno z rond we Wrocławiu nosiło imię Praw Kobiet. Chcę przypomnieć, że prawa kobiet są prawami człowieka  mówił o swojej inicjatywie Dominik Kłosowski, radny miejski Wrocławia.

 

Kolejny bulwar nad Odrą przejdzie rewitalizację.

 Foto: Mat. prasowy