Strefa Płatnego Parkowania poszerzy się o kolejne 16 miejsc. Od 18 grudnia opłatę będą musieli uiszczać kierowcy parkujący swoje samochody na początkowym odcinku ul. Cybulskiego, między ul. Drobnera i Pomorską. Jak poinformował Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta, jest to ostatni nieobjęty dotąd opłatami odcinek ulicy.

O wdrożenie płatności za postój w tym miejscu wnioskowali mieszkańcy oraz Rada Osiedla Nadodrze. Na pozostałej części ulicy, do pl. Borna, opłaty są pobierane od stycznia 2021 roku. Początkowy odcinek musiał jednak poczekać na zakończenie remontu mostów Pomorskich, ponieważ służył jako trasa objazdu, m.in. dla autobusów komunikacji miejskiej – wyjaśnia ZDiUM.

Ulica Cybulskiego znajduje się w podstrefie X Strefy Płatnego Parkowania. Opłaty będą obowiązywały na 16 oznakowanych miejscach, przy których stanie jeden parkomat.

W SPP opłaty obowiązują od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-18:00 i wynoszą:

  • pierwsza godzina – 3 zł,
  • druga godzina – 3,10 zł,
  • trzecia godzina – 3,30 zł,
  • czwarta i każda kolejna godzina – 3 zł.

Warto dodać, że zameldowani mieszkańcy podstref mogą kupić abonament w korzystniejszej cenie. Przykładowo, dla pierwszego auta są to następujące kwoty:

  • 10 zł za miesiąc,
  • 50 zł za pół roku,
  • 100 zł za rok.

Foto: Miejsca we Wrocławiu