Prace przy budowie 240-metrowego odcinka Promenady Krzyckiej – pomiędzy ulicami Śliwkową a Gazową, ruszyły pod koniec października 2022 roku. Niebawem teren zostanie uprzątnięty i udostępniony mieszkańcom. Koszt prac wykonanych przy tym fragmencie to niemal 700 tysięcy złotych.

– Promenada Krzycka we Wrocławiu obejmuje tereny zieleni rozciągające się po obu stronach linii kolejowej Popowice-Brochów. To trasy spacerowe i rowerowe oraz nowe tereny zieleni. Promenada stanowi zaplecze rekreacyjne osiedli: Grabiszyn, Grabiszynek, Gajowice, Borek, Krzyki, Partynice, Ołtaszyn, Wojszyce oraz Gaj i łączy ze sobą tereny parkowe i sportowe wykorzystywane przez spacerowiczów i rowerzystów – wyjaśnia ZDiUM.

Na odcinku pomiędzy ul. Śliwkową a ul. Gazową wykonano następujące prace:

  • budowa ciągu pieszo-rowerowego z betonu asfaltowego o długości ok. 110 metrów,
  • budowa drogi rowerowej z betonu asfaltowego o długość około 130 metrów,
  • montaż oświetlenia w postaci 9 słupów oświetleniowych z powłoką antygrafitti,
  • wykonanie odwodnienia powierzchniowego,
  • nasadzenia drzew, krzewów oraz wykonanie trawników.

 

Foto: mat. ZDiUM