Remontu wymaga cały ustrój nośny kładki. Pomost oraz balustrady zostaną zdemontowane, dlatego technicznie nie ma możliwości utrzymywania ruchu pieszego i rowerowego w trakcie remontu na kładce.[addAdSense]Inwestycja ma na celu poprawę stanu technicznego kładki oraz poprawę dostępności obiektu dla osób niepełnosprawnych, co zostanie osiągnięte poprzez budowę podjazdów w miejscu istniejących schodów. [addAdSense] 

29 maja (poniedziałek) zaplanowano wyłączenie prawej strony schodów pod budowę zjazdów. Wejście na kładkę będzie możliwe tylko po schodach od strony mostu Zwierzynieckiego. 19 czerwca kładka ma zostać całkowicie zamknięta.

[addAdSense]

Koszt realizacji wyniesie ok 3,5 mln. zł. Zakończenie robót planowane jest na 31 października.

 

Foto: Neo/fotopolska