Jak zapowiada Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, w związku z wydarzeniami kulturalnymi oraz realizacją postulatów mieszkańców w zakresie poprawy bezpieczeństwa, w najbliższych dniach na ulicach: Studziennej, św. Ducha, pl. Powstańców Warszawy, Pilczyckiej, Polarnej i al. Brücknera nastąpią zmiany w organizacji ruchu.

1.) Ulica Studzienna

Od piątku (29 czerwca) na ulicy Studziennej wystąpią ograniczenia w parkowaniu związane z adaptacją części jezdni dla potrzeb ruchu pieszego. Na jezdni zostanie wyznaczony ciąg pieszy, który umożliwi komfortowe przejście z ul. Ślężnej do wybudowanego chodnika. O tym, jak częsta jest to trasa wędrówek przechodniów, świadczą liczne przedepty. Wykonanie ciągu pieszego pozwoli jednocześnie na ochronę zieleni w tym rejonie.

2.) Plac Powstańców Warszawy i ul. Św. Ducha

W związku z organizacją obchodów Dni Marynarza Rzecznego w dniach 1-3 lipca (piątek-niedziela) wystąpią ograniczenia w parkowaniu na parkingach przy ul. św. Ducha i placu Powstańców Warszawy. Część miejsc postojowych zostanie zajęta dla potrzeb obsługi zaplanowanych wydarzeń. Parking przy pl. Powstańców Warszawy będzie częściowo wygrodzony od godziny 20:00 1 lipca do godz. 21:00 2 lipca. Wygrodzenia na parkingu przy ul. Św. Ducha będą obowiązywać od godz. 20:00 2 lipca do 16:00 3 lipca.

3.) Ulica Pilczycka 134

Za zgodą zarządzającego ruchem od 4 lipca miejsca postojowe na wysokości nru 134 zostaną przeniesione dla potrzeb wyznaczenia lewoskrętu oraz poprawy bezpieczeństwa. Oznacza to zakaz postoju w tym miejscu obowiązujący od 4.07. Lewoskręt zaprojektowano na wniosek mieszkańców i zlokalizowanej w tym rejonie parafii. Przesunięcie miejsc parkingowych ułatwi przejazd komunikacji zbiorowej, blokowanej często przez zaparkowane w tym miejscu pojazdy.

4.) Ulica Polarna przy Krzyckiej

Od 5 do 15 lipca potrwa wdrażanie nowej organizacji ruchu na ulicy Polarnej. Decyzją zarządzającego ruchem, na wniosek mieszkańców, przy ulicy Polarnej zostanie wyznaczone przejście dla pieszych. Dla poprawy ich bezpieczeństwa jezdnia ul. Polarnej skrzyżowaniu z ul. Krzycką zostanie dodatkowo lokalnie zawężona.

5.) Aleja Brücknera

Również w dniach 5 – 15 lipca na obydwu jezdniach al. Brücknera, na wysokości ulicy Gęsiej, odbędzie się wdrażanie nowej organizacja ruchu. Decyzją zarządzającego ruchem, we wspomnianej lokalizacji powstaną wyspowe progi spowalniające. Jest to odpowiedź na liczne głosy mieszkańców i Szkoły Podstawowej nr 7, ze względu na notoryczne przekraczanie przez kierowców prędkości. Dodatkowo obszar sąsiadujący ze szkołą zostanie objęty ograniczeniem prędkości do 30 km/h. Takie rozwiązanie powinno skuteczniej wpłynąć na przestrzeganie przez kierowców wyznaczonej w terenie organizacji ruchu i ograniczenia prędkości. Dotychczasowe działania w postaci: biało czerwonego przejścia dla pieszych, znaków informujących o przejściu uczęszczanym przez dzieci (T – 27 tzw. Agatki) oraz drodze do szkoły (A – 17) wraz z piktogramami na jezdni nie przyniosły oczekiwanych rezultatów.

 

Źródło/Foto: mat. prasowe ZDiUM