Wrocławskie inwestycje podwórkowe zostały rozpisane do roku 2026. W sumie remonty obejmą powierzchnię ponad 60 tysięcy metrów kwadratowych. Najnowsze projekty, oprócz przewidywanych prac związanych z odwodnieniem, organizacją układu komunikacyjnego czy budową nowoczesnych miejsc zbiórki odpadów, obejmą również stworzenie miejsc rekreacyjnych, przyjaznych mieszkańcom.

Podwórka zgłoszone do dofinansowania w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2027 (ZIT WroOF) znajdują się w zasobie Wrocławskich Mieszkań. Projekty zgłoszone do Strategii ZIT nie podlegają trybowi konkursowemu i uzyskują dofinansowanie ze środków europejskich po złożeniu wniosku o dofinansowanie.

– Do Strategii ZIT zgłosiliśmy 10 wnętrz podwórzowych. Łączna wartość wnioskowanych inwestycji wynosi 48 mln zł, a szacowana kwota dofinansowania wyniesie około 12 mln zł – mówi Monika Tendaj-Bielawska, prezes Zarządu Wrocławskich Mieszkań.

Jak to wygląda w praktyce?

Wnioski składane są sukcesywnie w odpowiedzi na ogłaszane nabory. W roku 2023 zgłoszono i podpisano umowę o dofinansowanie dla pierwszego projektu pn. zagospodarowanie wnętrza podwórzowego w kwartale ulic Benedyktyńska, Sępa-Szarzyńskiego, Górnickiego, Sienkiewicza we Wrocławiu. Kwota przyznanego dofinansowania wyniosła prawie 2,1 mln zł, wartość całej inwestycji ponad 5,2 mln zł.

– Te pieniądze to koło zamachowe inwestycji podwórkowych – potwierdza Jacek Sutryk, prezydent Wrocławia. – Planowane remonty podwórek zostały ujęte m.in. w Programie Modernizacji Podwórek Komunalnych. Jednak wysoka inflacja, dynamiczny wzrost cen przy jednoczesnym uszczupleniu wpływów do budżetu miasta w ostatnich latach, sprawiło, że inwestycje podwórkowe mogliśmy realizować w miarę posiadanych środków – dodaje.

Mechanizm dofinansowania ze środków ZIT pozwala uruchamiać zadania w trybie ciągłym. tzn. rozliczając jeden projekt, można już realizować kolejny, bo otrzymana transza z dofinansowania pozwala uwalniać środki z budżetu miasta i uruchamiać kolejne zadania.

Na co dokładnie zostaną przeznaczone środki?

Inwestycje podwórkowe zostały rozpisane do roku 2026. Poza jednym wnętrzem na Kleczkowie, dla którego rozpoczyna się proces konsultacji i tworzenia koncepcji zagospodarowania. Spółka posiada dokumentacje budowlane z aktualnym pozwoleniem na budowę lub takie, dla których te formalności są w trakcie procedowania.

W sumie remonty obejmą powierzchnię ponad 60 000 mkw. Te najnowsze dokumentacje projektowe, oprócz przewidywanych prac związanych z odwodnieniem, organizacją układu komunikacyjnego czy budową nowoczesnych miejsc zbiórki odpadów, mają elementy dotąd niespotykane. Ciekawie wygląda projekt realizacji przy al. Kromera. Sam układ wnętrza położonego wśród zieleni w niskiej zabudowie mieszkaniowej ma potencjał miejsca rekreacyjnego. Projektant jeszcze wzmocnił ten efekt, wprowadzając altany tematyczne, tj. herbarium, rosarium i winarium, porośnięto odpowiednio ziołami, różami i winoroślem. Na prośbę mieszkańców zostaną zamontowane wieszaki na bieliznę i tym samym wnętrze zachowa swój lokalny charakter.

Na podwórku przy ul. Krzywej warszawska pracownia projektowa, mająca w swoim portfolio m.in. przebudowę fragmentu parku w Gdańsku-Oliwie, zaprojektowała urozmaiconą zieleń w postaci nasadzeń magnolii japońskich, jabłoni ozdobnych i szpalerów grusz drobnoowocowych.

W tym roku Wrocławskie Mieszkania wyłonią wykonawcę prac dla 5 wnętrz, w dwóch prace są już realizowane.

remonty wroclawskich podworek

Dokładny harmonogram zadań realizowanych z dofinansowaniem ZIT:

1. Wnętrze Benedyktyńska/Sienkiewicza/Szarzyńskiego/Górnickiego (2022-2023) – prace wykonane, dofinansowanie z ZIT na poziomie 2,1 mln zł przy łącznym koszcie 5,3 mln zł

2. Wnętrze Jaracza/Orzeszkowej/Wyszyńskiego/Nowowiejska – dobiega końca I II etap, w roku 2024 planowane uruchomienie III i IV etapu, dofinansowanie z ZIT na poziomie 2 mln zł, przewidywany koszt inwestycji 8,5 mln zł

3. Wnętrze Komuny Paryskiej/Zgodna/Plac Zgody – (2023) – dokumentacja złożona z Wydziale Architektury, planowane roboty – 2024-2025, dofinansowanie z ZIT 360 tys. zł, przewidywany koszt inwestycji 2,2 mln zł

4. Wnętrze Wyszyńskiego/Prusa/Szarzyńskiego/Sienkiewicza – dokumentacja złożona w Wydziale Architektury, planowane roboty 2025-2026, dofinansowanie z ZIT 900 tys. zł, przewidywany koszt inwestycji 4,6 mln zł

5. Wnętrze Krzywa/Piastowska/Sienkiewicza/Reja/Nowowiejska – planowane roboty 2024-2025, dofinansowanie z ZIT 1,8 mln zł , przewidywany koszt inwestycji 10,5 mln zł

6. Wnętrze Rozbrat/Prusa/Szarzyńskiego – realizacja w trybie zaprojektuj i wybuduj, umowa w trakcie realizacji, planowane zakończenie robót 2024 rok, dofinansowanie z ZIT 162 tys. zł, przewidywany koszt inwestycji 1 mln zł

7. Wnętrze Kraszewskiego/Zegadłowicza/Kleczkowska/Struga – planowana realizacja 2024-2025 rok; dofinansowanie z ZIT 750 tys. zł, przewidywany koszt inwestycji 4,7 mln zł

8. Wnętrze Kromera/Bydgoska/Łąka Mazurska – planowana realizacja 2024-2025 rok; dofinansowanie z ZIT 1.350 tys. zł, przewidywany koszt inwestycji 5,8 mln zł

9. Wnętrze Wapienna/Gajowa/Przestrzenna – planowana realizacja 2024-2025 rok; dofinansowanie z ZIT 282 tys. zł (wrzesień 2025), przewidywany koszt inwestycji 958 tys. zł

10. Wnętrze Trzebnicka/Kleczkowska/Siemieńskiego/Kraszewskiego – planowane zlecenie dokumentacji 2024 z finansowaniem 2025, planowana realizacja robót – 2025-2026, dofinansowanie z ZIT 2,1 mln zł lista rezerwowa, przewidywany koszt inwestycji 6 mln zł

 

Wizualizacje: mat. Wrocławskie Mieszkania