Dawna siedziba Banku Śląskiego przy ul. św. Katarzyny 16 straszy mieszkańców i turystów już od dawna. Choć zapowiadano remont obiektu mieszczącego się pomiędzy kościołem dominikanów a Starym Klasztorem, to jednak skończyło się tylko na planach. Teraz, ze względu na to, że niszczejący obiekt stwarza zagrożenie dla przechodniów, fragment chodnika przy budynku został zamknięty.

W 2018 roku inwestor, czyli spółka SK 16 z Poznania zapewniała, że remont budynku niebawem się rozpocznie, a w 2020 roku biurowiec „Centric” zostanie oddany do użytku. Jednak poza rozbiórką dachu, nic więcej na terenie obiektu się nie wydarzyło. Pogłębiły się istniejące już zniszczenia, a na najwyższej kondygnacji wyrosły drzewa. Inwestorem zastępczym jest spółka Prime Project z Wrocławia i to jej przedstawiciele poinformowali, że ze względu na trudną sytuację gospodarczą, inwestycja została zawieszona.

Interwencję w sprawie dawnej siedziby Banku Śląskiego podjęło Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia. Członkowie stowarzyszenia poprosili Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego we Wrocławiu o przeprowadzenie kontroli.

– Okazuje się, że już teraz trwają dwa postępowania egzekucyjne wobec właściciela, w celu realizacji obowiązków nałożonych poprzednimi decyzjami PINB. Co więcej, Inspektor planuje wykorzystać mechanizm tzw. wykonawstwa zastępczego – zabezpieczając obiekt i obciążając kosztami właściciela. Podobny mechanizm od lat postulujemy w sprawie niszczejących dolnośląskich zabytkowych rezydencji. Właściciel maksymalnie utrudnia działania Inspektora i uporczywie odmawia zabezpieczenia obiektu. Mamy jednak nadzieję, że interwencje okażą się skuteczne i grzywny zmuszą właściciela do działania – wyjaśniało Towarzystwo Upiększania Miasta Wrocławia.

Aktualnie zamknięto fragment chodnika przy budynku, aby nie narażać na niebezpieczeństwo przechodzących przy nim pieszych.

Członkowie TUMW poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych, że na skutek wniosków złożonych do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, od października 2022 roku Miejski Konserwator Zabytków rozważa, czy obiekt należy objąć ochroną.

O dalszych losach budynku będziemy informować, kiedy zapadną oficjalne decyzje w jego sprawie.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu / Wizualizacje: LEBU