Decyzją Rady Miejskiej Wrocławia, teren przy skrzyżowaniu ulic świętego Antoniego i Kazimierza Wielkiego, na którym znajduje się pomnik Kryształowa Planeta, stał się Skwerem Wzajemnego Szacunku. Uroczystość nadania nazwy miała miejsce w czwartek (17 listopada).

Jak wyjaśnia Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, lokalizacja skweru stanowi swoistą bramę do Dzielnicy Wzajemnego Szacunku. Jest to symboliczne miejsce, ze względu na fakt bliskiej lokalizacji domów modlitwy czterech wyznań: prawosławnego soboru Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, rzymskokatolickiego kościoła św. Antoniego z Padwy, synagogi Pod Białym Bocianem oraz ewangelicko-augsburgskiego kościoła Opatrzności Bożej.

Poza ośrodkami religijnymi, w sąsiedztwie Skweru Wzajemnego Szacunku funkcjonują m. in. Narodowe Forum Muzyki, Kino Nowe Horyzonty, Galeria Neonów, czy klubowy pasaż Niepolda, czyli miejsca łączące różne formy kultury.

Również oferta gastronomiczna dzielnicy jest niezwykle zróżnicowana. Daje to silne poczucie, że Dzielnica Wzajemnego Szacunku, zaraz po wrocławskim Rynku stanowi tożsamościowe serce miasta, ukazując jego otwartość, życzliwość i tolerancję. To, co stanowi trzon „osobowości” Wrocławia i jego mieszkańców, a więc to wynikające z historii miasta sformułowanie: „ponieważ nikt nie jest stąd [w znaczeniu wielogeneracyjnych korzeni mieszkańców], wszyscy są akceptowani” właśnie w Dzielnicy Wzajemnego Szacunku staje się rzeczywiste i namacalne – wyjaśnia Biuro Prasowe UM Wrocławia.

 

Foto: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia