O słynnym budynku zlokalizowanym przy ulicy Kościuszki 72 zrobiło się głośno latem, gdy zarządca wysłał mieszkańcom pismo z ekspertyzą i zaleceniami dotyczącymi jak najszybszej ewakuacji lokatorów oraz zabezpieczenia terenu, a także opracowania projektu naprawy lub rozbiórki budynku. Mieszkańcy nie opuścili jednak swoich domów, a sprawą zajął się PINB i Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. W efekcie Trzonolinowiec został wpisany do rejestru zabytków.

Działania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego ujawniły sporo nieprawidłowości. Opracowanie, które zarządca modernistycznego budynku nazwał ekspertyzą, nie zawierało m.in. żadnych obliczeń i danych liczbowych ani sprawdzenia rzeczywistego stanu poszczególnych elementów konstrukcyjnych. Zostało przedłożone w postaci kopii, a nie odpisu. Jak podsumował PINB, wartość merytoryczna dokumentu sprowadzała się do zauważenia zaawansowanej korozji lin.

Zapadła więc decyzja o powtórzeniu badań. Jak poinformowało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia, od trzech tygodni w Trzonolinowcu trwa ekspertyza naukowców z Politechniki Wrocławskiej. Sprawdzą oni stan techniczny obiektu i wskażą sposób remontu. Wyniki ich prac będą znane za około dwa miesiące.

Co więcej, 27 listopada 2023 roku Trzonolinowiec trafił do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego.

Tym samym budynek objęty został ścisłą ochroną konserwatorską, tym samym nie ma prawnej możliwości jego rozbiórki (aby było to możliwe, konieczne jest wcześniejsze skreślenie z rejestru zabytków przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego), tym samym otwiera się możliwość przeprowadzenia fachowego remontu z poszanowaniem zachowanej oryginalnej substancji i formy oraz możliwość docelowej rewaloryzacji zabytku. Wpis do rejestru zabytków daje też możliwość ubiegania się o finanse ze źródeł zewnętrznych – poinformował Daniel Gibski, Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków.

Trzonolinowiec to wyjątkowy, modernistyczny budynek wybudowany w latach 1963-67. Jest to jeden z niewielu tego typu obiektów w Europie, a podstawę jego konstrukcji stanowi żelbetowy trzon. Stanowi on przykład realizacji nowatorskiej myśli architektonicznej i urbanistycznej prowadzonej od końca lat 50-tych XX wieku.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu