W 2022 roku przeprowadzono rozbiórkę stacji benzynowej mieszczącej się w sąsiedztwie parkingu. W połowie stycznia 2023 roku rozpoczęło się natomiast wyburzanie parkingu z lat 90-tych. W miejscu zrównanych z ziemią obiektów powstanie kompleks biurowo-usługowy, realizowany przez właściciela terenu – Echo Investment.

Jak można przeczytać w Skonsolidowanym raporcie kwartalnym Grupy Kapitałowej Echo Investment za III kwartał 2022 roku, inwestycja „Swobodna” będzie realizowana w dwóch etapach.

  • W ramach pierwszego etapu powstanie 16,2 tys. mkw całkowitej powierzchni wynajmu. Przewidywany budżet na jego realizację to 152,1 mln złotych. Budowa I etapu ma rozpocząć się w II kwartale 2023 roku, a zakończyć w I kwartale 2025 roku.
  • Drugi etap to 26,8 tys. metrów kwadratowych całkowitej powierzchni wynajmu, a przewidywany budżet na jego realizację to 248,0 mln złotych. Budowa II etapu ma rozpocząć się w I kwartale 2024 roku, a zakończyć w I kwartale 2026 roku.

Wizualizacje kompleksu biurowo-usługowego nie są jeszcze dostępne, cały czas trwa przygotowywanie projektu. Jeżeli chodzi o teren przeznaczony pod inwestycję, aktualne trwają tam zaawansowane prace rozbiórkowe.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu