Stacja BP zlokalizowana przy ul. Swobodnej 60 zakończyła swoją działalność 10 kwietnia 2022 roku, a już w następnych dniach rozpoczęły się prace rozbiórkowe na terenie obiektu. W miejscu stacji powstanie kompleks biurowy „Swobodna”, którego budowę planuje deweloper Echo Investments.

Wniosek o pozwolenie na rozbiórkę stacji został złożony przez dewelopera 23 sierpnia 2021 roku, natomiast decyzję pozytywną w tej sprawie wydano 3 stycznia 2022 roku. Jak wynika z Raportu Rocznego opublikowanego przez Echo Investment, inwestycja „Swobodna” będzie realizowana w dwóch etapach.

W ramach pierwszego etapu powstanie 13,5 tys. metrów kwadratowych całkowitej powierzchni wynajmu. Przewidywany budżet na jego realizację to 115,9 mln złotych. Budowa I etapu ma rozpocząć się w III kwartale 2022 roku, a zakończyć w III kwartale 2024 roku.

Drugi etap to 28,9 tys. metrów kwadratowych całkowitej powierzchni wynajmu, a przewidywany budżet na jego realizację to 247,7 mln złotych. Budowa I etapu ma rozpocząć się w III kwartale 2023 roku, a zakończyć w III kwartale 2025 roku.

 

Foto: Miejsca we Wrocławiu