Na początku miesiąca informowaliśmy o problematycznym remoncie ul. Pomorskiej, na który przez wzgląd na znajdującą się tam zabytkową kostkę brukową, nie chce zgodzić się Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Konserwator wydał negatywną decyzję w tej sprawie, a remont stanął pod dużym znakiem zapytania.

Ulica Pomorska zdecydowanie wymaga przebudowy i poprawy jakości nawierzchni, która pozostawia wiele do życzenia. Jak poinformowała spółka Wrocławskie Inwestycje: „Na tej bardzo ważnej ulicy dla wrocławskiego Śródmieścia i dużym odcinku placu planowaliśmy ułożyć masę bitumiczną, przebudować torowisko, przebudować sieci podziemne, zbudować nowe chodniki, drogi dla rowerów w masie bitumicznej, nasadzić kilkadziesiąt drzew. Zgodnie z decyzją środowiskową mieliśmy ulicę wyciszyć.”

Jednak remont ostatecznie może nie dojść do skutku, ponieważ Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków wydał negatywną decyzję dotyczącą zgody na realizację inwestycji drogowej, która jest zresztą sprzeczna z decyzją środowiskową. Konserwator uważa, że kostka brukowa powinna zostać zachowana, a nawet uzupełniona na odcinkach zachodniego pasa jezdni: od budynku przy Pomorskiej 39 do skrzyżowania z ul. Kaszubską włącznie, od skrzyżowania z placem Strzeleckim (włącznie) do ul. Łowieckiej, wzdłuż budynków przy ul. Pomorskiej 12-16 (między kamienicami i zieleńcem), na odcinkach wschodniego pasa jezdni: od skrzyżowania z ul. Nobla (włącznie do skrzyżowania z Łowiecką i pl. Staszica).

Według Konserwatora Zabytków, usunięcie kostki brukowej znacznie obniży walory historyczne, artystyczne i naukowe tego rodzaju przestrzeni, jednak nie bierze pod uwagę głosów mieszkańców, którzy skarżą się na hałas i niebezpieczeństwo wynikające ze złego stanu nawierzchni.

Jak skończy się sprawa projektowanego aktualnie remontu nie wiadomo, ale na ten moment tak oczekiwana przez wiele osób inwestycja jest zdecydowanie zagrożona.

Tekst: CWC
Foto: Zbiory Fotopolska

Konserwator Zabytków nie zgadza się na asfalt na ul. Pomorskiej.