W 2022 roku przeprowadzono rozbiórkę stacji benzynowej mieszczącej się w sąsiedztwie parkingu. W połowie stycznia 2023 roku rozpoczęło się natomiast wyburzanie parkingu z lat 90-tych. W miejscu zrównanych z ziemią obiektów powstanie kompleks biurowo-usługowy, realizowany przez właściciela terenu – Echo Investment.