„Stare, ale nie chcemy, żeby się rozpadało” – skomentował remont Bastei Hioba Zielony Wrocław. Przy Galerii Dominikańskiej rozpoczęły się właśnie pace związane z zabezpieczeniem zabytkowego muru, stanowiącego pozostałość po dawnej, zewnętrznej bramie Oławskiej.

Basteja Hioba stanowi element miejskiego obwodu obronnego Wrocławia i jest wpisana do rejestru zabytków województwa dolnośląskiego. Mury budowli wzniesione zostały z cegły średniowiecznej, pomalowanej na czerwono w sposób charakterystyczny dla tej epoki. W bastei zachowały się w większości okienka strzelnicze oraz trzy strzelnice o uskokowych ościeżach z zaokrąglonymi krawędziami.

Inwestycję realizuje Zarząd Zieleni Miejskiej i choć jest to dosyć nietypowe zadanie dla tej jednostki, to jednak część dawnych systemów obronnych aktualnie pełni głównie funkcje dekoracyjne na terenie zieleni.

Najstarsze elementy budowli powstały pod koniec XV wieku, większa część jest jednak młodsza. Fortyfikacja została zdemolowana i zabudowana w XIX wieku. Na nowo odsłonięta dzięki budowie hotelu Panorama w 1967 roku – wyjaśnia Zielony Wrocław.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na remoncie najbardziej zniszczonych i zawilgoconych części bastei, poprzez zabezpieczenie nadziemnych części murów oraz wybranych wnętrz z kamiennymi elementami murów i poddanie ich hydrofobizacji.

Przetarg „Remont zabytkowej budowli – Bastei Hioba” został rozstrzygnięty 20 października, a najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Galeria Czystości Jarosław Żentkowski. Koszt inwestycji to niemal 190 tysięcy złotych.

 

Foto: Facebook/Zielony Wrocław / Grzegorz Wdowiak