Remont torowiska na ulicy Legnickiej rozpoczął się w połowie czerwca, a w związku z pracami zaplanowanymi w ramach TORYwolucji na ponad dwa miesiące wstrzymano ruch tramwajowy. Choć zgodnie z umową remont miał potrwać do 9 września, inwestycja zmierza już ku końcowi, a od poniedziałku (3 września) tramwaje wrócą na swoje trasy.

Zadanie zostało podzielone na poszczególne odcinki:

1.) Zachodnia-Niedźwiedzia

Tutaj położono już nawierzchnię torową oraz częściowo nawierzchnię zieloną. Do dokończenia pozostały ostatnie roboty w rejonie przejazdu przy ul. Niedźwiedziej. Wykonana została także sieć trakcyjna, a aktualnie trwa jej regulacja. Tor do Leśnicy również posiada już nawierzchnię stalową. Podobnie jak w przypadku toru w kierunku centrum – do dokończenia pozostają prace przy przejeździe i przejściu przy ul. Niedźwiedziej oraz sieć trakcyjna. Pojawiła się też nawierzchnia peronów i częściowo odtworzone są zieleńce przy jezdni.

2.) Kwiska-Małopanewska

Wykonaliśmy już przejazdy drogowe, peron przystankowy przy dawnej zajezdni ze wszystkimi nawierzchniami, a do regulacji pozostaje nawierzchnia brukowa przez przejście dla pieszych i przejazd rowerowy. Rozjazdy tramwajowe wraz z zabudową także zostały ukończone. Musimy wykonać na tym odcinku jeszcze prace związane z połączeniem z istniejącym układem tj. zieleńce, nawierzchnie brukowe, obrzeża – informuje MPK Wrocław.

3.) Milenijna-Lotnicza

Zakończono już prace związane z głównym zadaniem, czyli wymianę rozjazdu, skrzyżowania torowego oraz konstrukcji na przejeździe. Obecnie nocami trwają prace bitumiczne mające na celu poprawę nawierzchni na tarczy skrzyżowania.

Remontowane miejsca i postęp prac w ramach bieżącego nadzoru zostały skontrolowane przez szefów MPK – prezesa Witolda Woźnego i wiceprezesa Przemysława Nowickiego. Kontrola wypadła pozytywnie, dzięki czemu tramwaje wrócą na ul. Legnicką w poniedziałek (3 września).

Łączny koszt inwestycji to ponad 17,2 miliona złotych.

 

Foto: mat. MPK Wrocław