Przetarg dotyczący opracowania dokumentacji projektowej dla trasy tramwajowej na Swojczyce dobiegł końca, swoje oferty zgłosiło osiem firm.

Opis przetargu, w którym wzięli udział potencjalni wykonawcy brzmiał następująco:

„Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej budowy wydzielonej trasy tramwajowej, z dopuszczeniem ruchu autobusów, na osiedle Swojczyce (od pętli Sępolno do nowoprojektowanej pętli Swojczyce) w ciągu drogi wojewódzkiej 455, wraz z przebudową tej drogi na odcinku o długości ok. 2,1 km, z budową wydzielonych dróg rowerowych, dróg pieszych oraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i przystankową, a także przebudową istniejącej pętli Sępolno oraz budową nowoprojektowanej pętli Swojczyce wraz parkingiem P&R, w powiązaniu z istniejącym układem komunikacyjnym na początku i końcu projektowanego zakresu (dowiązanie do stanu istniejącego) oraz w powiazaniu z nowymi Mostami Chrobrego, realizowanymi odrębną umową w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Ponadto, z uwagi na zamknięcie wlotu na skrzyżowaniu ul. Swojczyckiej z Monopolową / Marco Polo, konieczna jest budowa łącznika pomiędzy ul. Marco Polo a Swojczycką w przedłużeniu ul. Mydlanej.”

We wtorek 27 kwietnia oferty złożone w ramach przetargu zostały otwarte i zostaną teraz sprawdzone pod względem formalnym.

Jak informuje spółka Wrocławskie Inwestycje:

„Biuro projektowe będzie miało za zadanie przygotować projekt nowego torowiska tramwajowego na odcinku 1,7 km. Tramwaj dojedzie tam z Sępolna. Pętla na Swojczycach zostanie zaprojektowana w pobliżu ulic Bazaltowej i Chałupniczej. Obok planujemy wybudować park and ride na 181 aut. Przebudujemy i unowocześnimy także pętlę tramwajowo-autobusową na Sępolnie. Projekt obejmie przebudowę blisko 2,1 km drogi wojewódzkiej 455, budowę dróg rowerowych, chodników, przejść dla pieszych, sygnalizacji świetlnej, przebudowę sieci podziemnych oraz fragmentu nowego odcinka ul. Marco Polo, który połączy osiedle nad Odrą z ulicą Swojczycką na wysokości ul. Mydlanej.”

Wybrana firma będzie miała 15 miesięcy na wykonanie projektu inwestycji, licząc od dnia podpisania umowy.

Zobacz jak będzie wyglądać trasa tramwajowa na Swojczyce.

 

Foto: Wrocławskie Inwestycje