We wtorek 27 kwietnia, ogłoszono przetarg na budowa placu rekreacji dla dzieci w Parku Tarnogajskim. Projekt został zgłoszony do Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego w 2019 roku.

Nowy plac zabaw powstanie w północnej części Parku Tarnogajskiego. Jak podaje KA Kobierska pracownia projektowa, która wraz z organizacją Przyjazny Tarnogaj oraz Pracownią Projektową Wioletta Trytko opracowała projekt nowego miejsca:

„Mottem przewodnim całego zamierzenia projektowego są „Leśne druhy TarnoDuchy”, które tematycznie nawiązują do druhów lasu Tarnogajskiego. Ten motyw przewija się w elementach graficznych, na zaproponowanych autorskich urządzeniach interaktywnych. Na głównym wejściu zaprojektowano bramę do „Krainy Tarnoduchów”, która formą  nawiązywać będzie do kształtu „Tarnoduszka” i będzie wykonana w technologii drewnianej. Na głównej osi od bramy wejściowej, w głąb założenia, przewidziano ustawienie drewnianej rzeźby „Tarnoduszka”, a na zakończeniu ciągu pieszego pozostawiono trzy pnie po ściętym, w ramach wycinki sanitarnej, drzewie, jako „Strażnika Lasu”. Na tym fragmencie terenu oprócz ustawienia ławek i koszy na śmieci, przewidziano dyskretne oświetlenie, w formie  siedzisk parkowych, które oprócz funkcji do siedzenia i wskakiwania pełnią rolę lamp parkowych, podświetlających przestrzeń o zmroku.”

Na terenie placu pojawia się także urządzenia rekreacyjne umożliwiające dzieciom takie aktywności jak: wspinaczka, balansowanie, kręcenie się, zjeżdżanie i huśtanie. Zaplanowane są również nowe nasadzenia drzew, krzewów i bylin.

Termin składania ofert w przetargu upływa 13 maja 2021 roku, a wadium określone zostało na kwotę 4000 zł.

 

Foto: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk/KA Kobierska pracownia projektowa