Na wrocławskim osiedlu Maślice powstała nowa placówka edukacyjna dla dzieci. Szkoła jest nietypowa nie tylko ze względu na modułowy budynek, ale także koncepcję uczenia, która stawia na aktywne zdobywanie wiedzy, odkrywanie i codzienną przygodę – wszystko w oparciu o skandynawskie wzorce.

W nowej Publicznej Szkole Podstawowej Specto przy ul. Lubelskiej 95a od września uczyć się będzie setka uczniów. Placówkę w niespełna pół roku wybudowała i poprowadzi Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty w ścisłej współpracy z miastem. Obecnie trwają prace porządkowe na zewnątrz terenu. Trwa także malowanie, doposażanie i dekorowanie pomieszczeń wewnątrz. Specto jest placówką publiczną, działającą na tych samych zasadach, co gminna (została włączona do miejskiego systemu rekrutacji) – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Jest to pierwsza placówka we Wrocławiu, która została zbudowana z kontenerów, w technologii modułowej. Szkoła jest klimatyzowana z własnymi pompami ciepła, instalacją fotowoltaiczną i systemem odzyskiwania deszczówki.

Specto to szkoła publiczna, obowiązuje u nas podstawa programowa MEN. Na tej bazie można prowadzić standardowe lekcje jak w większości szkół albo przygotować autorski, ciekawy program. Nasza koncepcja uczenia stawia na aktywne, praktyczne i samodzielne zdobywanie wiedzy przez ucznia. Nauczyciele mają zadanie pomagać w samorozwoju dziecka, szanować i wspierać jego zainteresowania, predyspozycje i osobowość – wyjaśnia Fundacja Ogólnopolski Operator Oświaty.

W nowej szkole nie będzie dzwonków. Będą za to tematyczne kąciki i pracownie, dużo nauki w plenerze i zajęcia dodatkowe wspierające rozwój zainteresowań dzieci. Wśród nich można wymienić: kółko matematyczne, przyrodnicze, taniec, wokalno- instrumentalne. Nauczyciele będą wykorzystywać podczas lekcji nowoczesne technologie, a oferta edukacyjna ma być dostosowana do możliwości rozwojowych dzieci i oczekiwań rodziców.

Zajęcia w nowej placówce edukacyjnej rozpoczną się we wrześniu tak jak w pozostałych wrocławskich szkołach.

 

Foto: mat. prasowe