Urząd Miejski Wrocławia podpisał nową, roczną umowę z firmą SatRev na usługę detekcji satelitarnej. Dzięki innowacyjnej metodzie bazującej na obrazie satelitarnym w ciągu dwóch lat miasto wykryło ponad 300 nieprawidłowości w podatku od nieruchomości. W ten sposób do budżetu odzyskanych zostanie 650 tys. zł. Teraz współpraca z SatRev została przedłużona i rozszerzona.

Wrocław, jako pierwsze miasto w Polsce, od 2020 roku korzysta z detekcji satelitarnej jako pomocy w wykrywaniu podatkowych nieprawidłowości. Korzystając z aktualizowanych co miesiąc obrazów satelitarnych, urzędnicy mogą weryfikować opodatkowane nieruchomości i oceniać, czy dany teren został prawidłowo zgłoszony w deklaracji. Bywa, że wykrywając zaniżenie powierzchni opodatkowanej nieruchomości czy niezgłoszenie działalności gospodarczej, prowadzonej w budynku, podatnicy muszą zwracać tysiące złotych. Rekordzista – nawet 70 tysięcy złotych.

To precyzyjna metoda weryfikacji czy mieszkańcy prawidłowo zgłaszają nieruchomości do opodatkowania. Dzięki porównaniu obrazów satelitarnych pracownicy urzędu w skuteczniejszy i szybszy sposób mogą również ustalić, czy w przestrzeni miejskiej pojawiły się nowe budynki, które nie zostały zgłoszone do opodatkowania – mówi Marcin Urban, Skarbnik Wrocławia. – Zauważamy, że w ślad za Wrocławiem, na korzystanie z detekcji satelitarnej decydują się również kolejne miasta.

Dlatego też zdecydowano się na przedłużenie umowy z wrocławską firmą SatRev, zajmującą się projektowaniem, produkcją oraz eksploatacją satelitów do obserwacji Ziemi w czasie rzeczywistym.

– Jest to kontynuacja strategicznej współpracy, która pomaga mieszkańcom Wrocławia, jak również rozwija naszą firmę i stawia kamień węgielny pod dalsze partnerstwo. Projekt pozwala miastom na uszczelnienie systemu poboru podatków od nieruchomości, a w konsekwencji ich szybszy rozwój. Dzięki nam włodarze mogą w bardziej efektywny sposób zarządzać realizacją planów dotyczących budżetu gminy – mówi Michał Hermanowski z SatRev. – Za pomocą zdjęć satelitarnych jesteśmy w stanie w zautomatyzowany sposób wychwycić w krótkim czasie wiele różnych niezgodności podatkowych dla dużej liczby nieruchomości. Dzięki dostarczanym przez nas sukcesywnie analizom i pracy urzędników korygowane są nieprawidłowe deklaracje podatkowe.

Szczegóły nowej umowy

Nowa, roczna umowa z SatRev opiewa na 120 tys. złotych. Rozszerzony zostanie zakres korzystania z obrazów satelitarnych. Przykładowo: raporty pozwolą zweryfikować sposób wykorzystania gruntów rolnych – jeśli znajdują się na nich budynki niezwiązane z działalnością rolną, to teren musi być objęty podatkiem od nieruchomości. Jest on wyższy niż podatek rolny. Pracownicy Urzędu Miejskiego będą także identyfikować powierzchnie utwardzone pod kątem występowania budowli wykorzystywanych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Korzyści z detekcji satelitarnej

W ramach dotychczasowej współpracy, od 2020 roku wykazano blisko 1700 potencjalnych nieprawidłowości. Na ich podstawie przeprowadzono 580 czynności sprawdzających. Te potwierdziły 321 faktycznych nieprawidłowości związanych ze zmniejszeniem podstawy opodatkowania czy brakiem jakiegokolwiek zgłoszenia powierzchni. Wykrycie powyższych nieprawidłowości przyniesie Wrocławiowi ok. 650 tysięcy zł dodatkowych wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Szacowana kwota dodatkowych środków może przekroczyć w najbliższych latach 2 mln złotych rocznie. Detekcja satelitarna to opłacalne rozwiązanie – do tej pory za korzystanie z obrazowania satelitarnego miasto zapłaciło 237 tysięcy złotych.

Co w przypadku wykrycia nieprawidłowości?

Jeśli nieprawidłowości zostały wykryte u osób fizycznych, a zmiany miały miejsce do 5 lat wstecz, wystarczy zadeklarować podatek za cały ten okres. Nie są wtedy naliczane odsetki, a podatnik ma 14 dni na uregulowanie zaległego podatku od odbioru decyzji.

Osoby prawne składają po wezwaniu deklarację korygującą – od momentu, kiedy wystąpiły zmiany (maksymalnie 5 lat wstecz). Za ten okres podatek jest należny wraz z ustawowymi odsetkami.

Zbliża się termin płatności podatku od nieruchomości

Termin płatności podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego upływa 15 marca. W przypadku, gdy kwota podatku mieści się w kwocie 100 złotych, opłatę należy uiścić do 15 marca. Jeżeli wysokość podatku jest wyższa, płatność zostaje rozłożona na cztery kwartalne raty z terminami płatności do: 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.

Decyzje w sprawie wysokości podatków pracownicy Urzędu Miejskiego doręczali mieszkańcom do 1 marca. Podatnicy, którzy jeszcze jej nie otrzymali, mogą spodziewać się listu poleconego za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. W ich przypadku termin płatności dla wpłaty jednorazowej lub dla pierwszej raty ustalany jest na 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Jak uzyskać zwolnienie z podatku od nieruchomości?

  • Montując odnawialne źródło energii – panele fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, pompy ciepła, gruntowe wymienniki ciepła czy rekuperatory. Wysokość zwolnienia wynosi maksymalnie do połowy poniesionych kosztów inwestycji (czyli nakładów pomniejszonych o finansowanie ze środków publicznych). W tym roku z rozwiązania mogą korzystać osoby fizyczne. Program cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Od 2020 roku łączna kwota przyznanych zwolnień dla mieszkańców i firm to już blisko 21 mln zł.
  • Tworząc na budynku zielony dach lub ścianę – z jednej strony zwiększamy tym samym efektywność energetyczną budynku, z drugiej – otrzymujemy zwolnienie nawet 100% powierzchni lokalu mieszkalnego z podatku. Dotyczy to wszystkich budynków, niezależnie od liczby pięter. Mogą to być również domy jednorodzinne. Wyjątkiem są nieruchomości, w których prowadzona jest działalność gospodarcza. Taka forma zwolnień obowiązuje aż do końca 2027 roku.
  • Prowadząc działalność gospodarczą – na zwolnienia mogą liczyć przedsiębiorcy rozpoczynający działalność we Wrocławiu. Wrocław od 19 lat wspiera przedsiębiorców także w formie zwolnień inwestycyjnych dla obiektów przeznaczonych na działalność gospodarczą, szczególnie w zakresie działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej.

 

Foto: Biuro Prasowe UM Wrocławia