Dokładnie 100 lat temu w Warszawie, powołano do życia Muzeum Pocztowo-Telegraficzne. Choć instytucja powstała w stolicy, to obecnie mieści się we Wrocławiu i działa tu już od 65 lat.

Historia Muzeum

Muzeum Pocztowo-Telegraficzne powstało dokładnie 25 stycznia 1921 roku, a jego siedziba znajdowała się w gmachu Poczty Głównej w Warszawie przy placu Napoleona 8 (obecnie Plac Powstańców Warszawy). Przez kolejne 7 lat, w Muzeum prowadzone były prace w zakresie gromadzenia zbiorów i przygotowania stałych ekspozycji, aż wreszcie 25 marca 1928 roku ekspozycje zostały udostępnione zwiedzającym w nowej siedzibie placówki przy ul. Wierzbowej 11.

W 1938 roku instytucja zmieniła swoją nazwę na Muzeum Poczty i Telekomunikacji, które odtąd mieściło się w gmachu Urzędu Telekomunikacyjnego przy ul. Poznańskiej 29. Dwa lata później, na mocy decyzji hitlerowskich władz okupacyjnych Muzeum zostało zamknięte, a większość jego zbiorów wywieziona do Rzeszy.

Działalność muzealna została wznowiona 26 marca 1945 roku, a głównym zadaniem placówki była odbudowa przedwojennego zasobu muzealnego. Rok później, o uporządkowaniu pomieszczeń muzealnych oraz przygotowaniu nowych ekspozycji, zbiory zostały ponownie udostępnione odwiedzającym. Niestety 21 kwietnia 1951 roku, decyzją władz państwowych Muzeum zostało zamknięte.

Cztery lata później, w maju 1955 roku wrocławscy pocztowcy, wywodzący się z wileńskiego i lwowskiego środowiska pocztowego, z wielkim zaangażowaniem przystąpili do organizowania muzeum pocztowego w stolicy Dolnego Śląska. Muzeum otrzymało lokal w zabytkowym gmachu Poczty Głównej we Wrocławiu przy ul. Z. Krasińskiego 1, gdzie do dzisiaj znajduje się jego siedziba.

Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu zostało oficjalnie powołane do życia 4 lutego 1956 roku, natomiast kilka miesięcy później jego zbiory udostępniono zwiedzającym.

Obecna sytuacja

Obecnie, ze względu na obostrzenia związane z pandemią, Muzeum pozostaje nieczynne. Niestety przyszłość jego wrocławskiej siedziby jest niepewna, gdyż Marszałek Województwa postanowił przenieść placówkę do Lubina. Decyzją urzędników, imponująca kolekcja znaczków pocztowych, pojazdów konnych, które służyły do przewozu przesyłek, mundurów listonoszy, skrzynek pocztowych z różnych czasów czy różnego rodzaju szyldów, ma zniknąć w najbliższym czasie z Wrocławia.

Pracownicy Muzeum nie zgadzają się z decyzją o przeniesieniu, dlatego też stworzyli petycję przeciw zmianie lokalizacji.

„Nie chcemy opuszczać Wrocławia, naszych Szkół, Przedszkoli, Świetlic, rodzin czy seniorów dla których działamy. Nie chcemy, by z dużego miasta o rozbudowanej sieci edukacyjnej, kulturalnej i turystycznej przemieniono Muzeum do niewielkiego miasta, gdzie nie będzie miało szans na rozwój, frekwencję.” – piszą autorzy petycji.

 

Pracownicy Muzeum Poczty i Telekomunikacji dodają również, że to jedyna taka placówka w Polsce i jedna z niewielu w Europie, a jej przeniesienie spowoduje zubożenie oferty kulturalnej Wrocławia.

Tekst: CWC
Źródło: Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wrocławiu
Foto: Miejsca we Wrocławiu/Zbiory Fotopolska