Łączna wartość remontu wynosi 3,9 mln zł. Z czego 3,5 mln zostanie sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poza modernizacją „kaktusiarni” wyremontowane będą również mniejsze szklarnie oraz pomieszczenia techniczne.

Kaktusiarnia pochodzi z drugiej połowy XIX wieku. Obecnie wraz z całym ogrodem jest wpisana do miejskiego rejestru zabytków. Podczas oblężenia Wrocławia w 1945 roku została zniszczona w 90%. Podczas jej odbudowy w latach 50. został zachowany jej przedwojenny kształt, jednak obecnie, stan techniczny konstrukcji nie pozwala na przechowywanie i dbanie o egzotyczne rośliny w odpowiednich warunkach. W podobnym stanie technicznym są szklarnie, w których rosną sukulenty Meksyku i Afryki oraz szklarnia pomocnicza.

W kolekcji Ogrodu Botanicznego są liczne kaktusy oraz sukulenty głównie z obszarów Ameryk i Afryki. Wiele z nich należy do gatunków zagrożonych i objętych konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem CITES – podkreśla prof. Kącki. – Dlatego remont szklarni ma istotne znaczenie dla zachowania rzadkich i ginących gatunków w jednej z większych kolekcji w Polsce.

Także, w szklarni przechowywane są stare kolumnowe gatunki z rodzaju Cereus, ginący Cephalocereus senilis (głowa starca) oraz agawy (jeden z nich jest wykorzystywana do produkcji tequili). Do wyjątkowo cennych roślin, znajdujących się w zabytkowych szklarniach, należy także m.in. Echinocactus grusonii, powszechnie nazywany fotelem teściowej.

Modernizacja wszystkich szklarni to bardzo skomplikowana operacja, która potrwa kilka lat. Podczas remontu, rośliny zostaną przeniesione do szklarni zastępczych. Transport będzie dotyczyć kilku tysięcy roślin i odbędzie się w kilku etapach.

“Zachowamy kształt kaktusiarni i zabytkowe elementy wyposażenia. Dla roślin optymalna byłaby obła konstrukcja, ale musimy przestrzegać zaleceń konserwatora zabytków. Sam obiekt będzie trochę większy. Dzisiaj wszystkie szklarnie charakteryzują się bardzo dużą emisyjnością. Chcemy wprowadzić rozwiązania, które ograniczą ubytki ciepła, to m.in. specjalne szkło o niskiej przepuszczalności, wszystko po to aby chronić także klimat.” – dodaje Prof. Zygmunt Kącki.

Remont będzie obejmował również wymianę podłoża we wszystkich szklarniach, modernizację kotłowni a system ogrzewania zostanie wymieniony na bardziej wydajniejszy. Modernizacja będzie dotyczyć również wszystkich pomieszczeń technicznych, z których będą korzystać ogrodnicy oraz pracownicy ogrodu.

Wszystkie prace modernizacyjne w ogrodzie botanicznym mają potrwać do końca 2022 roku.

Tekst: Grzegorz Szein

Foto: Pixabay