W środę (8 marca) pod siedzibą Dyrekcji Regionalnej Lasów Państwowych przy ul. Grunwaldzkiej 94 odbył się protest: „NIE! Dla wycinki wrocławskich lasów” organizowany przez Koalicję Wrocławska Ochrona Klimatu. Zgromadzone na miejscu osoby przedstawiły Lasom Państwowym swoje żądania dotyczące odstąpienia od planowanych wycinek i zaprzestania niszczenia cennych lasów.

Lasy Państwowe chcą wyciąć niezwykle cenne przyrodniczo lasy na Praczach Odrzańskich i w Ratyniu! Mają zniknąć prawie 150-letnie dęby, stare lipy, jesiony, wiązy, graby i inne wspaniałe drzewa we wrocławskim Lesie Nowa Karczma na Praczach Odrzańskich – jest to Natura 2000 Dolina Widawy – cenny przyrodniczo obszar chroniony prawem Unii Europejskiej. Dla Lasów Państwowych to jednak nic nie znaczy. Chcą wyciąć też las przy grobli na Praczach, gdzie rośnie wiele drzew o wymiarach pomnikowych w wielu prawie 160 lat oraz fragment cennego grądu w Ratyniu, gdzie również rosną drzewa 160-letnie. To z kolei Natura 2000 Łęgi nad Bystrzycą i Park Krajobrazowy. Wrocławscy przyrodnicy alarmują, że lasy te to jedne z najbardziej dzikich, wartościowych, o charakterze naturalnym tereny we Wrocławiu. To nasza Amazonia. Wraz z tymi lasami znikną też cenne gatunki flory i fauny – m.in. kozioróg dębosz, pachnica dębowa czy kokorycz pusta – apelują członkowie Koalicji Wrocławska Ochrona Klimatu.

Protestujący przedstawili argumenty przemawiające za tym, by planowana wycinka nie została zrealizowana:

  • Dzikie, nadrzeczne lasy już nigdy nie będą miały szans się odtworzyć – zmieniający się klimat na to nie pozwoli.
  • Nadrzeczne lasy jak są cenne i rzadkie w skali Europy. W Polsce stanowią jedynie 5% wszystkich lasów, dlatego powinny być chronione.
  • W dobie zmiany klimatu i zaniku bioróżnorodności, takie stare lasy są bardzo cenne dla mieszkańców.

Podkreślili również, że nie są to lasy leśników, tylko Lasy Państwowe, czyli wszystkich mieszkańców, którzy chcą mieć wpływ na poszczególne decyzje. Przy okazji protestu, w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych złożono petycję, którą poparły 24 wrocławskie organizacje ekologiczne i klimatyczne.

 

Foto: mat. Wrocławska Koalicja Ochrony Klimatu