Wrocławskie MPK zapowiada remont torowiska na skrzyżowaniu ul. Kosmonautów i Złotnickiej oraz skrzyżowaniu ul. Kosmonautów i Wschowskiej. W związku z zaplanowanymi pracami od soboty (8 lipca) wprowadzone zostaną zmiany na liniach tramwajowych 3, 10 i 20 oraz na liniach autobusowych 148 i 253.

Tramwaje linii 3, 10 i 20 zostaną skrócone do pętli na Pilczycach.

Autobusy linii 148 i 253 zostaną skierowane w obu kierunkach objazdem od ulicy Małopolskiej przez ulicę Wielkopolską i Rawicką do ulicy Kosmonautów z pominięciem przystanków „Złotnicka” przy skrzyżowaniu ulicy Kosmonautów i Złotnickiej.

Dla autobusów ww. linii jadących w kierunku centrum miasta, uruchomiony zostanie przystanek tymczasowy na ulicy Wielkopolskiej pomiędzy placem Kaliskim a ulicą Złotnicką.

Komunikacja zastępcza na Leśnicę

Na wyłączonym z komunikacji tramwajowej odcinku Pilczyce – Leśnica – Pilczyce komunikację zastępczą zapewnią autobusy linii 733, które będą kursowały w relacji pl. Jana Pawła II – Leśnica – pl. Jana Pawła II.

Linia będzie kursowała z częstotliwością co 7,5 minuty.

Bilety jednorazowe i okresowe

Pasażerowie, którzy skasowali bilet jednorazowy w tramwaju linii 3, 10 lub 20 będą mogli kontynuować podróż autobusem linii 733. Powyższa zasada również będzie obowiązywała w kierunku powrotnym. Skasowany bilet będzie zachowywał ważność nie dłużej niż przez 90 minut.

Celem przypomnienia, pasażerowie posiadający bilet na daną linię okresową mogą podróżować:
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie przed remontem;
– wszystkimi liniami po trasie linii wskazanej na bilecie, która kursuje objazdem podczas remontu.

Zmiana od poniedziałku (10 lipca)

Po zamontowaniu rozjazdów tymczasowych dla tramwajów na ulicy Kosmonautów w rejonie skrzyżowania z ulicą Złotnicką oraz z ulicą Wschowską, od poniedziałku (10 lipca) tramwaje linii 3, 10 i 20 powrócą na trasę do Leśnicy.

Kursy linii okresowej 733 zostaną skrócone i będą realizowane w relacji pl. Jana Pawła II – Pilczyce – pl. Jana Pawła II, a autobusy linii 148 i 253 nadal będą kursowały objazdem przez ulicę Wielkopolską i Rawicką.

Prace potrwają około 6-8 tygodni.

 

Foto: Google Maps