W ramach budowy Alei Wielkiej Wyspy powstają dwa mosty – krótszy nad Oławą (ok. 350 metrów długości) oraz 700-metrowy nad Odrą. Na obu przeprawach prowadzone są zaawansowane prace, a pod koniec lipca bieżącego roku zostaną na nich przeprowadzone próby obciążeniowe.

Na sesji Rady Miejskiej Wrocławia, która odbyła się 22 czerwca bieżącego roku, radni głosowali nad projektami uchwał w sprawie nazw nowych mostów. W efekcie ustalono, że most nad Odrą zostanie nazwany Olimpijskim – w nawiązaniu do do położonego niedaleko Stadionu Olimpijskiego. Natomiast most nad Oławą będzie nosił nazwę Na Wilczym Kącie, co wiąże się z nazwą osiedla, które zostało włączone w granice Wrocławia w 1808 roku.

Osiedle Wilczy Kąt włączono w granice miasta 19 listopada 1808 roku w ramach „Städteordnung”, czyli dużej akcji „porządkowania miasta” zainicjowanej przez wojska napoleońskie. Pierwsze zabudowana powstały na jego terenie kilkanaście lat później, natomiast nazwa „Wolfswinkel” weszła do użytku w II połowie XIX wieku. Aktualnie poza kilkoma domami na terenie osiedla mieszczą się ogródki działkowe.

Prace na przeprawach są już na zaawansowanym etapie. Obecnie na obu mostach ułożona jest już warstwa asfaltu twardolanego oraz żywice na kapach chodnikowych.

Na jezdnię trafi jeszcze warstwa ścieralna masy bitumicznej. Na moście nad Odrą mamy zamontowane już latarnie. Montujemy bariery, niebawem rozpocznie się montaż wykuszy, z których będziemy mogli oglądać rzekę. Na moście zostaną zamontowane ekrany przyrodnicze, zgodnie z decyzją środowiskową – relacjonuje za pośrednictwem mediów społecznościowych Prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Na ostatni tydzień lipca zaplanowano próby obciążeniowe nowych przepraw. Jeżeli wypadną pozytywnie, mosty już niebawem zostaną oddane do użytku.

 

Przypominamy, że Aleja Wielkiej Wyspy to 3,4 km nowej drogi, która połączy ul. Krakowską z ul. Mickiewicza, dodatkowo Aleja będzie miała na tym etapie cztery skrzyżowania – z ulicą Krakowską, Olszewskiego, Dembowskiego oraz Mickiewicza. Inwestycja obejmuje również 9,5 km dróg dla rowerów, 12,5 km tras pieszych oraz dwa mosty – jeden powstanie nad Odrą a drugi nad Oławą.

Koszt inwestycji to około 234 mln zł, a prace zostaną ukończone jeszcze w 2023 roku.

 

Foto: mat. Wrocławskie Inwestycje