Stowarzyszenie Architektów Polskich właśnie rozstrzygnęło konkurs studialny na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kościoła rzymsko-katolickiego na osiedlu Nowe Żerniki.

Konkurs został realizowany na zamówienie Biura Festiwalowego Impart 2016 i był elementem projektu interdyscyplinarnego „Kościół. Piękno i Kicz”, będącego przedsięwzięciem realizowanym w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 i dofinansowanego ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których dysponentem jest Narodowe Forum Muzyki.
   [addAdSense]
Autorzy konkursu założyli, że na Nowych Żernikach zamieszka 7,5 tys. osób, z czego 1/3 będzie chodzić w niedziele kościoła, w którym będą sprawowane cztery msze w ciągu dnia.

Wizualizacje: mat. prasowy