W centrum Wrocławia realizowany jest program prewencyjny „Rejony Szczególnego Nadzoru”, w ramach którego patrole mieszane w składzie: Policjant i Strażnik Miejski, patrolują określone miejsca. Rejony te zostały wyznaczone na podstawie obserwacji i zgłoszeń wpływających do służb.

Jak wyjaśnia Straż Miejska, ze względu na ogromną potrzebę realizowania służby patrolowej, działaniami objęty został Rynek i jego najbliższe okolice. W ramach stałej współpracy, Policjanci i Strażnicy Miejscy zgodnie ze swoimi kompetencjami realizują stawiane im zadania i interwencje, dzięki czemu skuteczność działań jest wysoka.

Do zadań patroli realizujących program „Rejony Szczególnego Nadzoru” należą m. in.:

  • kontrola osób naruszających przepisy ruchu drogowego, w szczególności rowerzystów i użytkowników urządzeń transportu osobistego;
  • kontrola pod kątem naruszenia porządku publicznego;
  • zwracanie uwagi na przebieg imprez i zgromadzeń;
  • zwracanie uwagi na osoby nagabujące, nakłaniające do żebractwa i żebrzące;
  • niedopuszczanie do popełniania przestępstw i wykroczeń oraz ściganie sprawców;
  • reagowanie i podejmowanie interwencji wobec osób trudniących się nielegalnym handlem;
  • podejmowanie interwencji wobec osób naruszających zakaz emisji dźwięków o natężeniu przekraczającym dopuszczalne normy;
  • niedopuszczenia do bójek, pobić oraz zakłócania spoczynku nocnego;
  • zwrócenie uwagi na wykroczenia społecznie uciążliwe (spożywanie alkoholu, żebractwo).

 

Foto: mat. SM Wrocław