W centrum Wrocławia realizowany jest program prewencyjny „Rejony Szczególnego Nadzoru”, w ramach którego patrole mieszane w składzie: Policjant i Strażnik Miejski, patrolują określone miejsca. Rejony te zostały wyznaczone na podstawie obserwacji i zgłoszeń wpływających do służb.