Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy trasy rowerowej na odcinku: ul. Świdnicka – ul. Bożego Ciała – ul. Widok – ul. Szewska został rozstrzygnięty. Koszt zaplanowanej inwestycji wyniesie ponad 450 tysięcy złotych.

Rozstrzygnęliśmy przetarg na projektowanie kolejnej ważnej drogi dla rowerów w centrum Wrocławia. Pozwoli ona przejechać wygodnie przez ul. Bożego Ciała i jej skrzyżowanie z placem Teatralnym, ul. Widok, skrzyżowanie z ul. Kazimierza Wielkiego i następnie ul. Szewską w kierunku Ossolineum – poinformował prezydent Wrocławia, Jacek Sutryk.

Przetarg został podzielony na dwa zadania, w związku z czym wykonawca, a mianowicie wrocławska firma Fried-Pol, będzie zobowiązana do opracowania dwóch niezależnych dokumentacji:

  • Zadanie 1: Przebudowa ul. Bożego Ciała i ul. Widok w celu wydzielenia drogi rowerowej.
  • Zadanie 2: Budowa Miejskich Kanałów Technologicznych oraz remont nawierzchni w ul. Szewskiej.

Nowa trasa rowerowa będzie rozpoczynać się na północnym wlocie skrzyżowania ul. Podwale z ul. Świdnicką, a jednocześnie będzie stanowić kontynuację ciągu rowerowego z ul. Powstańców Śląskich.

Następnie ścieżka przebiegać będzie wzdłuż ul. Bożego Ciała, po południowej stronie ulicy, na styku z Teatrem Lalek. Ze względu na brak wystarczającego terenu na wydzelenie drogi rowerowej w terenie zielonym i w ciągu pieszym, na fragmencie ul. Bożego Ciała do skrzyżowania z pl. Teatralnym pasy ruchu zostaną zwężone do 3 metrów. Dzięki temu powstanie dwukierunkowa droga rowerowa o szerokości dwóch metrów oraz chodnik o tej samej szerokości.

Na dalszym odcinku, a mianowicie wzdłuż ul. Widok, droga rowerowa zostanie wyznaczona w obszarze dzisiejszego chodnika, natomiast nowy chodnik zostanie dobudowany. Rozebrany zostanie również zabruk wzdłuż torowiska tramwajowego, a w jego miejscu stworzony zostanie pas zieleni oddzielający torowisko od drogi rowerowej.

W ciągu ul. Szewskiej zoplanowano wymianę kostki kamiennej na kamienne płyty o jak największym rozmiarze.

Nowa droga rowerowa będzie kończyć się na placu Uniwersyteckim i będzie miała ponad kilometr długości. Dokumentacja projektowa powstanie w ciągu 10 miesięcy od wybrania wykonawcy w ramach przetargu.

 

Wizualizacje: Facebook/Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk