11 czerwca uczniowie Szkoły Podstawowej nr 68, przystąpili do pierwszego we Wrocławiu praktycznego egzaminu rowerowego w realnym ruchu drogowym w pełnej formule holenderskiej. Jak zapowiada dyrekcja placówki, to nie ostatni egzamin przeprowadzony w takiej formie.

Zadaniem uczniów było samodzielne przejechanie trasy w bezpośrednim otoczeniu szkoły. Umiejętność prawidłowego wykonywania manewrów na jezdni była weryfikowana przez rodziców, którzy weszli w rolę egzaminatorów. Trasę zabezpieczali dodatkowo w sposób dyskretny strażnicy miejscy. W egzaminie wzięło udział dziewięcioro dzieci i wszystkie zdały – wyjaśnia Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

Egzamin holenderski różni się o klasycznego egzaminu na kartę rowerową tym, że jest przeprowadzany w ruchu ulicznym, dzięki czemu od razu można zweryfikować umiejętność prawidłowego sygnalizowania i wykonywania manewrów przez dzieci w realnych warunkach.

Egzamin był wielkim pozytywnym przeżyciem, zarówno dla uczniów, jak i rodziców, i szkoła zapowiedziała już, że będzie kontynuować taką formułę w kolejnych latach. Natomiast urząd miejski ma zamiar kontynuować i rozwijać wsparcie efektywnego szkolenia rowerzystów we wrocławskich szkołach, tak aby objąć nim docelowo wszystkie placówki – dodaje Stowarzyszenie Wrocławska Inicjatywa Rowerowa.

Rodzice, którzy chcieliby zwiększyć bezpieczeństwo młodych rowerzystów na drogach, mogą zgłaszać się do dyrektorów szkół i zachęcać ich, by za pośrednictwem Urzędu Miasta zamawiali dodatkowe szkolenia rowerowe dla uczniów.

 

Foto: Facebook/Rowerowy Wrocław