Aleja Północna to długo wyczekiwany przez mieszkańców odcinek trasy, która połączy ul. Poświęcką z ul. Krzywoustego. Nowy, 5,5-kilometrowy odciek, pozwoli na odciążenie z nadmiernego ruchu samochodowego północnych osiedli Wrocławia. Niebawem ruszy projektowanie inwestycji.

Jak można było przeczytać w Opisie Przedmiotu Zamówienia, opublikowanym w ramach ogłoszonego w sierpniu przetargu, Aleja Północna stanie się ważnym elementem układu drogowego miasta, który umożliwi poruszanie się samochodem pomiędzy wrocławskimi osiedlami z pominięciem lokalnych ulic, nieodpowiednich dla ruchu tranzytowego.

Nowe połączenie umożliwi jednocześnie uspokojenie ruchu na ulicach trzech północnych osiedli, takich jak Polanowice, Poświętne i Sołtysowice. Dzięki budowie nowego odcinka zyskają także Karłowice, na terenie których al. Kasprowicza obciążona jest częściowo ruchem tranzytowym na kierunku wschód-zachód.

Bardzo ważnym elementem tej trasy będzie m.in. wiadukt, który umożliwi bezkolizyjny przejazd nad linią kolejową i kilkusetmetrowy łącznik umożliwiający dojazd z projektowanej alei do ulicy Poprzecznej.

Przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej został rozstrzygnięty w poniedziałek 15 listopada, a jego zwycięzcą zostało Biuro Projektów Dróg i Mostów „BBKS-PROJEKT”. Od podpisania umowy, wykonawca będzie miał 18 miesięcy na przygotowanie dokumentów, w tym m.in. uzyskanie decyzji środowiskowej dla planowanej inwestycji.

Koszt projektu oszacowano na 4 693 065 zł.

 

Mapa: ZDiUM Wrocław / Foto: Google Maps