Poniżej przedstawiamy precyzyjną mapę Breslau w 1939 roku. 

 

 

 

Mapa: Z kolekcji Ryszarda Hubisza