„Wrocławskie Święto Kwiatów” (Blumentag) odbyło się w maju 1911 roku.

Na pierwszym zdjęciu widoczny pl. Kościuszki, widok w kierunku południowym. Widać także narożną kamienicę przy ul. Świdnickiej 42. Widokówka znajdująca się w galerii, przedstawia „dzień Margaretki” (Margaritentag). Była to impreza dobroczynna na rzecz sierot, na której każdy kto dał datek otrzymywał kwiat margerytki.

foto: Fotopolska.eu