Odra jest niczym krwiobieg Wrocławia – dzięki rzece miasto żyje i rozkwita. Wokół Odry gromadzą się różne inicjatywy. Rzeka sprzyja spotkaniom. Jest swoistą arterią, która zasila miasto i naturę.

Odra Centrum – miejsce spotkań na wodzie. To jedyny tego typu ośrodek edukacyjno-kulturalny w Europie. Aktualnie budujemy siedzibę Centrum, dostępny dla wszystkich modelowy, niskoemisyjny obiekt pływający o powierzchni 800 m kw. Będzie to przyszłościowa budowla, zoptymalizowana energetycznie zgodnie z dyrektywami Unii Europejskiej, które powszechnie zaczną obowiązywać dopiero w 2022 r.

 

Zacumowana na Odrze siedziba Odra Centrum docelowo będzie się znajdować w sercu Wrocławia, w pobliżu zabytkowego mostu Grunwaldzkiego. Z takiej prestiżowej lokalizacji skorzystają też nasi Partnerzy, którzy będą mogli wyeksponować swoją markę w historycznym i turystycznym centrum Wrocławia.

Ideą Odra Centrum

jest aktywizacja społeczeństwa dla zrównoważonego rozwoju, przybliżenie dzieciom, młodzieży i dorosłym nowoczesnych technologii mających wpływ na ochronę atmosfery i klimatu, racjonalną gospodarkę zasobami, szczególnie wody. Dotyczy to wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej z OZE (hydroelektrownie) do transportu lądowego i wodnego (elektromobilność na lądzie i na wodzie – pojazdy elektryczne i stacja ładowania). Ponadto budynek Odra Centrum wyposażony zostanie w najnowsze urządzenia ograniczające zużycie energii elektrycznej pozyskiwanej z tradycyjnych źródeł, np. wykorzystujące energię słoneczną (fotowoltaika), energię cieplną rzeki (wodne pompy ciepła), efektywne ogrzewanie z wykorzystaniem promienników wodnych.

Umożliwi to kształcenie oraz wymianę najnowszej wiedzy w zakresie objętym programem edukacyjnym. Uczestnicy szkoleń i zajęć edukacyjnych będą mogli naocznie przekonać się o skuteczności prezentowanych technologii i zapoznać się z zasadami działania poszczególnych urządzeń. Temu celowi służyć będą modele urządzeń i przeprowadzane w ramach zajęć doświadczenia.

Technologie i rozwiązania

Dzięki zastosowaniu technologii internetowych możliwe będzie korzystanie z zasobów Odra Centrum również przebywając w innych częściach kraju czy świata (wirtualny spacer, gry edukacyjne). Wsparcie merytoryczne firm dostarczających technologie wykorzystane w Odra Centrum pozwoli na organizację konferencji, szkoleń, seminariów itp., a tym samym profesjonalizację animatorów edukacji ekologicznej biorących udział w zajęciach organizowanych w Odra Centrum. Powstała infrastruktura będzie stanowić znakomitą bazę dla wielu tzw. miękkich projektów edukacji ekologicznej prowadzonych przez placówki oświatowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty, realizując w ten sposób postulat wsparcia systemu edukacji w obszarze ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju.

Według naszych informacji terenie Polski nie istnieje placówka o podobnych charakterze, łącząca w swoim programie teoretyczne i praktyczne aspekty funkcjonowania nowoczesnych technologii zrównoważonego rozwoju. Odra Centrum współpracuje z szeroką grupą specjalistów z różnych branż oraz niezliczoną grupą wolontariuszy. W ciągu ostatnich lat Fundacja wraz z zespołem Odra Centrum zrealizowała wiele projektów, w których udział wzięło ponad 10 tysięcy osób.

 

Foto: Mat. prasowy/K.Zaremba