W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na zagospodarowanie wnętrza podwórzowego u zbiegu ulicy Pobożnego i pl. św. Macieja na wrocławskim Nadodrzu. Jak informuje Zarząd Zasobu Komunalnego, mimo niewielkich rozmiarów podwórka, zachowana zostanie tam równowaga między częścią użytkową i wypoczynkową.

Nierówna nawierzchnia, brak właściwego odwodnienia, a także brak wydzielonych miejsc postojowych i zieleni – te czynniki wpłynęły na decyzję o konieczności przeprowadzenia remontu podwórza, który zwiększy komfort korzystania z wnętrza.

Prace zaczną się od wykonania odwodnienia. Następnie utwardzimy ciągi pieszo-jezdne, z ażurowej kostki betonowej wykonamy miejsca postojowe, zachowując tam powierzchnię biologicznie czynną. Uporządkujemy miejsce zbiórki odpadów – będzie bardziej komfortowo i estetycznie. Mieszkańcy będą mogli korzystać z wygodnych w użytkowaniu półpodziemnych pojemników na śmieci – zapowiada ZZK.

Na terenie podwórka pojawią się również nowe nasadzenia w postaci pnącz, krzewów, ozdobnych traw oraz pięciu sztuk buków kolumnowych. Istniejące drzewa zostaną zabezpieczone osłonami komponującymi się z pozostałymi elementami małej architektury, takimi jak np. nowe ławki. Co więcej, w ramach inwestycji zamontowane zostaną stojaki rowerowe i kosze.

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w obszarze międzyblokowym zamontujemy też lampy – dodaje ZZK.

 

Foto/Wizualizacje: mat. ZZK Wrocław