Plac Feliksa Dzierżyńskiego znajdował się na terenie między promenadą nad fosą miejską, ul. Oławską, Krawiecką i jezdnią prowadzącą od al. Słowackiego do ul. Wita Stwosza.

Plac powstał w rezultacie całkowitego zrównania z ziemią w czasie działań wojennych, dawnej ul. Pocztowej (nazwa powojenna Bł. Czesława), tzw. Podwala (po wojnie Zaułek Niski), Zaułka Kociego, Górki Kacerskiej, części ul. Nowej oraz odcinka Winogronowego Zaułka. Nazwa placu została nadana uchwałą MRN z 18 marca 1951 r., przy czym uchwała ta nie dotyczyła istniejącego obok (między ul. Św. Katarzyny i Bernardyńską) wąskiego pl. Dominikańskiego. Plac ten został włączony do pl. Dzierżyńskiego na mocy osobnej uchwały podjętej przez MRN 11 grudnia 1951 r Wg Zygmunt Antkowiak, „Ulice i place Wrocławia”, Ossolineum, 1970 Nazwę zniesiono Uchwałą Nr VIII / 45 / 89 Miejskiej Rady Narodowej we Wrocławiu z dnia 17 listopada 1989r.

 

 

Foto: Zbiory Fotopolska