Ponad 130 mln złotych przeznaczonych zostanie w tym roku na budowy i kompleksowe przebudowy wrocławskich szkół, przedszkoli oraz towarzyszącej im infrastruktury sportowej. To inwestycje, które zakończą się lub rozpoczną w 2024 roku.

Blisko 40 inwestycji oświatowych, w tym budowy i rozbudowy miejskich placówek, remonty bloków żywieniowych, sanitariatów, placów zabaw czy przebudowy boisk i sal gimnastycznych. To zadania, jakie zostaną wykonane lub rozpoczęte w 2024 r. we wrocławskich szkołach i przedszkolach. W tym roku na ich realizację miasto przeznaczy ponad 130 mln złotych.

Największą, a zarazem najdroższą inwestycją, którą oddamy w tym roku będzie zespół szkolno-przedszkolny przy ul. Cynamonowej. Ta nowoczesna placówka dla 1200 dzieci jest już w ponad 60% wykonana i będzie gotowa we wrześniu – mówi prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. – Wiemy też, że m.in. z powodu kumulacji roczników, które w ostatnich dwóch latach poszły do szkół ponadpodstawowych, rozbudowy i przebudowy wymaga wiele tego typu placówek. To również uwzględniliśmy w najbliższych planach inwestycyjnych – dodaje.

Kluczowym zadaniem edukacyjnym w tym roku będzie także wybranie wykonawcy i rozpoczęcie budowy (trwa przetarg) nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ul. Zwycięskiej. Placówki dla tysiąca uczniów i 200 przedszkolaków.

Te wszystkie inwestycje są niezbędne, by zapewnić jak najbardziej komfortowe warunki nauki i pracy. Oczywiście wszystkie te zadania realizowane są zawsze we współpracy i po uzgodnieniach z dyrektorami placówek – podkreśla Marcin Miedziński z Departamentu Edukacji UM we Wrocławiu.

Powstający przy ul. Zwycięskiej zespół szkolno-przedszkolny – wizualizacja.

Ponad 2,3 mld zł na edukację w 2024 r.

W bieżącym roku wydatki na wrocławską oświatę sięgną łącznie 2,33 mld zł, co stanowi 1/3 miejskiego budżetu. Subwencja pokryje niewiele ponad 50% tej kwoty. To oznacza, że miasto – kolejny rok z rzędu – do rządowej dotacji z własnych pieniędzy dołoży ok. 1 mld zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone przede wszystkim na wynagrodzenia dla nauczycieli i administracji, a także bieżące utrzymanie placówek oraz ich remonty czy przebudowy.

1.) Budowa i kompleksowa przebudowa miejskich przedszkoli (plan wydatków 2024 – ok. 13,5 mln)

Przykładowe zadania z terminem zakończenia w 2024 r.:

 • przebudowa i remont bloku żywienia wraz z remontem stropodachu w Przedszkolu nr 99 przy ul. Inowrocławskiej – realizacja w latach 2023 – 2024
 • zagospodarowanie terenu wraz z przebudową i remontem placu zabaw przy Przedszkolu nr 106 przy ul. Sycowskiej – realizacja w latach 2023 – 2024
przedszkole 106 ul. sycowska wizualizacja
Przedszkole nr 106 przy ul. Sycowskiej – wizualizacja.

Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:

 • przebudowa i remont bloku żywienia w Przedszkolu nr 5 przy ul. Dźwirzyńskiej – realizacja w roku 2024
 • zmiana źródła ogrzewania w Przedszkolu nr 3 i 109 przy ul. Nowowiejskiej – realizacja w roku 2024
 • naprawa elementów ogrodzenia oraz drogi o nawierzchni z kostki granitowej przy Przedszkolu nr 34 przy ul. Gdańskiej 26 – realizacja w roku 2024

2.) Budowa i kompleksowa przebudowa miejskich szkół podstawowych (plan wydatków 2024 – ok. 69 mln)

Przykładowe zadania z terminem zakończenia w 2024 r.:

 • Dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 98 przy ul. Sycowskiej do osób z niepełnosprawnościami oraz do wymogów p.poż. – realizacja w latach 2023-2024
 • Budowa Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 26 przy ul. Cynamonowej 40 wraz z budową dróg na osiedlu Lipa Piotrowska – realizacja w latach 2022-2024

Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:

 • budowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego przy ulicy Zwycięskiej we Wrocławiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą – realizacja  w latach 2024 – 2026
 • wykonanie izolacji przeciwwilgociowych budynku głównego i sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 22 przy ul. Dembowskiego – realizacja w roku 2024
 • przebudowa / remont i docieplenie dachu nad budynkiem głównym oraz dwoma salami gimnastycznymi w Szkole Podstawowej nr 4 przy ul. Powstańców Śląskich 210 – realizacja w latach 2024- 2025
 • dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej nr 2 przy ul. Komuny Paryskiej do przepisów ppoż – realizacja w latach 2024 – 2025
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Gorlickiej – realizacja w latach 2024–2026

3.) Budowa i kompleksowa przebudowa miejskich szkół ponadpodstawowych (plan wydatków 2024 – ok. 35,6 mln)

W najbliższych latach planowana jest rozbudowa m.in. LO nr III przy ul. Składowej. Jeszcze w tym roku ogłoszony zostanie konkurs na koncepcję zadania. M.in. rozbudowany ma zostać blok sportowy oraz utworzone nowe gabinety i pracownie lekcyjne. Na nowo zagospodarowany zostanie też teren na zewnątrz placówki.

Czekamy na rozbudowę naszego liceum, ona jest naprawdę potrzebna. Jesteśmy szkołą bardzo popularną wśród młodzieży. Od 20 lat znajdujemy się w Rankingu Perspektyw w czołówce szkół średnich w Polsce. W ostatnim naborze do szkoły kandydowało blisko 140 laureatów olimpiad przedmiotowych, a warto nadmienić, że było 160 wolnych miejsc – opowiada Tomasz Cygal, dyrektor III LO we Wrocławiu.

Obecnie LO nr III korzysta z sal pobliskiej SP nr 58, w których prowadzone są niektóre lekcje.

Przykładowe zadania z terminem zakończenia w 2024 r.:

 • przebudowa VI Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Hutniczej – częściowa termomodernizacja ścian i stref wejściowych budynku dydaktycznego oraz opracowanie koncepcji rozbudowy o skrzydło sportowo – dydaktyczne – realizacja w latach 2023 – 2024
 • przebudowa i remont budynku VIII LO przy ul. Jantarowej – realizacja w latach 2023 – 2024
 • utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie automatyki przemysłowej przy Lotniczych Zakładach Naukowych we Wrocławiu – realizacja w latach 2023-2024
 • utworzenie i funkcjonowanie Branżowego Centrum Umiejętności w dziedzinie elektryki przy Centrum Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu – realizacja w latach 2023-2024

Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:

 • remont i przebudowa części przyziemia dla potrzeb zwiększenia zaplecza bloku sportowego  oraz  dostosowanie do przepisów sanitarno – epidemiologicznych i ppoż  Elektronicznych Zakładów Naukowych przy ul. Braniborskiej – realizacja w latach 2024 – 2025
 • opracowanie koncepcji konkursowej na rozbudowę III LO przy ul. Składowej – realizacja w roku 2024
 • przebudowa i remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 3 przy ul. Szkockiej (kolejny etap) – realizacja w roku 2024
 • przebudowa i remont Lotniczych Zakładów Naukowych przy ul. Kiełczowskiej – realizacja w latach 2024 – 2025
 • przebudowa i remont sanitariatów w Zespole Szkół nr 6 przy ul. Nowodworskiej – realizacja w roku 2024
 • dostosowania Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Swobodnej 73 we Wrocławiu do wymogów ochrony p. pożarowej oraz  przebudowa instalacji sanitarnych (kolejne etapy) – realizacja w roku 2024
 • dostosowanie budynku Technikum nr 18 przy ul. Ślężnej  do wymogów p.poż. – realizacja w roku 2024
 • dostosowanie budynku VII Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Kruczej do wymogów p.poż.- realizacja w roku 2024
 • przebudowa i remont sanitariatów Zespołu Szkół Ekonomiczno – Ogólnokształcących przy ul. Drukarskiej 50 – realizacja w latach 2024 – 2025

Infrastruktura sportowa przy miejskich placówkach oświatowych

1.) Budowa boisk piłkarskich o sztucznych nawierzchniach (plan wydatków 2024 – 4,6 mln)

Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:

 • renowacja nawierzchni zewnętrznego boiska sportowego znajdującego się na terenie Szkoły Podstawowej nr 34 przy ul. Gałczyńskiego – realizacja w roku 2024
 • przebudowa boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 43 przy ul. Grochowej 36/38 – realizacja w roku 2024
 • przebudowa terenów sportowych  dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 46 przy ul. Ścinawskiej 21 – realizacja  w roku 2024
 • przebudowa boiska dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 50 przy ulicy Czeskiej 38 – realizacja w latach 2024 – 2025

2.) Budowa i przebudowa infrastruktury sportowej w placówkach oświatowych  (plan wydatków 2024 – 8,4 mln)

Przykładowe zadania z terminem rozpoczęcia w 2024 r.:

 • przebudowa zaplecza sanitarno – szatniowego bloku sportowego Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 przy ul. Zemskiej – realizacja w latach 2024-2025
 • przebudowa i remont zaplecza sanitarno – szatniowego bloku sportowego w Zespole Szkół Ekonomiczno – Administracyjnych przy ul. Worcella – realizacja w latach 2024-2025
 • przebudowa bloku sportowego w Szkole Podstawowej nr 30 przy ul. Zaporoskiej 28– realizacja w latach 2024 – 2025

Za przeważającą większość inwestycji odpowiada Zarząd Inwestycji Miejskich (ZIM).

 

Foto: mat. prasowe