Mediacje to metoda rozwiązywania konfliktów przy obecności osoby trzeciej, która pomaga we wzajemnej komunikacji stron i ułatwia dojście do porozumienia. Mieszkańcy Wrocławia mogą korzystać z tego typu pomocy bezpłatnie, w ramach programu Pogotowie Mediacyjne prowadzonego przez fundację Dom Pokoju.

Wrocław Miastem Mediacji. Podpisaliśmy porozumienie ze znakomitymi przedstawicielami naszego środowiska prawniczego – teoretykami i praktykami. Chcemy wspólnie popularyzować wiedzę o pozasądowych metodach rozwiązywania sporów – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Rozwiązywanie konfliktów w ramach mediacji jest zdecydowanie szybsze i tańsze niż postępowanie sądowe. Średni czas trwania sprawy w polskim sądzie rejonowym w 2022 roku wynosił niemal pół roku – tyle przeciętnie trzeba było czekać na orzeczenie w pierwszej instancji. W sądzie okręgowym to przeciętnie 9,5 miesiąca.

Co więcej, dzięki mediacji można rozwiązywać spory z wszystkich dziedzin życia społecznego – sprawy rodzinne, cywilne, biznesowe. Z pomocy mogą korzystać osoby fizyczne, firmy i instytucje. Wypracowana w ten sposób ugoda po zatwierdzeniu przez sąd również jest prawnie skuteczna. Często porozumienie jest łatwiejsze do osiągnięcia przez mediację, bo obie strony rozmawiają bezpośrednio, nie przez sędziego.

Program Pogotowia Mediacyjnego jest od lat finansowany przez miasto. Rocznie w ramach pomocy udzielanej zainteresowanym mieszkańcom przeprowadza się do 120 mediacji.

 

Foto: mat. Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia