Zarząd utrzymania miasta postanowił wybudować kilka nowych przystanków wiedeńskich w ciągu ulicy Grabiszyńskiej – przy skrzyżowaniu z aleją Pracy oraz przy al. Bzowej. Obecnie ZDiUM poszukuje projektantów.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej na budowę przystanków wiedeńskich na ul. Grabiszyńskiej. Inwestycja dotyczy przystanków „Bzowa – Centrum Zajezdnia” w rejonie ul. Bzowej oraz przystanków „Hutmen” w rejonie alei Pracy.

Przystanek w rejonie Bzowej będzie ulokowany bezpośrednio za przejściem dla pieszych. Istniejące zatoki autobusowe zostaną zabudowane – obsługa autobusów będzie odbywać się z poziomu torowiska. W rejonie al. Pracy, obecnie istniejący przystanek w kierunku centrum miasta zostanie przesunięty za skrzyżowanie z al. Pracy.

Przystanek wiedeński będzie miał nowoczesną nawierzchnię bitumiczną. Jego długość będzie wynosić 54 m. Wysokość peronu w stosunku do główki szyny to 0,22 m. Ścianka peronowa będzie miała profilowany krawężnik z granitu pod koło autobusowe. Jezdnia na rampie peronowej będzie miała 3,5 m szerokości. Długość pochylni najazdowej określono na 5,0 m.

Termin składania ofert minął 15 maja. Wystartowały cztery pracownie projektowe z ofertami na kwoty od 89,5 tys. zł brutto do 141,5 tys. zł brutto. Na realizację zamówienia przeznaczono sześć miesięcy od daty podpisania umowy. W tym terminie ma zostać złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonane zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę.

Tekst: Grzegorz Szein

Foto: Zdium