Podczas minionego weekendu (19/20 listopada) rozpoczął się planowany od dawna remont fragmentu ul. Pomorskiej. Aktualnie trwają prace rozbiórkowe na wysokości skrzyżowania z ul. Cybulskiego.

Przetarg na realizację pierwszego etapu przebudowy ulicy Pomorskiej, na odcinku od Mostu Pomorskiego Północnego do ulicy Cybulskiego, został ogłoszony w sierpniu, natomiast 10 września 2021 roku, spółka Wrocławskie Inwestycje opublikowała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zwycięzcą przetargu została firma Pro-Tra Building, której cena ofertowa wyniosła 4 763 198,04 zł brutto.

Obecnie, przy skrzyżowaniu z ul. Cybulskiego trwa rozbiórka nawierzchni.

 

– Przebudowujemy pierwszy fragment tej ulicy podczas prac realizowanych na mostach Pomorskich. Wymienimy na tym odcinku sieci podziemne i od tych prac zaczniemy – informuje spółka Wrocławskie Inwestycje.

Rusza remont ul. Pomorskiej – zmiany w organizacji ruchu.

 

Foto: Facebook/Inwestycje we Wrocławiu