Zabytkowy budynek dawnego banku BGŻ, zlokalizowany przy pl. Teatralnym 3, przejdzie metamorfozę. Jak zapowiada inwestor, podczas przebudowy, zgodnie ze ściśle określonymi wytycznymi konserwatorskimi przywrócone zostaną brakujące detale architektoniczne.

Inwestycja obejmuje przebudowę dawnego banku na budynek mieszkalny wielorodzinny.

– Forma budynku, materiały oraz detale architektoniczne wynikają ze ściśle określonych wytycznych konserwatorskich, badań stratygraficznych, z przeprowadzonej analizy stanu historycznego budynku oraz z konieczności dostosowania obiektu do wymagań wynikających ze współczesnych norm i układów funkcjonalnych. Niestety względu na przedwojenne i powojenne przebudowy, reprezentacyjne pomieszczenia wewnątrz budynku, analizowane na podstawie dostępnych materiałach archiwalnych, nie zostały zachowane. Projekt uwydatnia w maksymalnym stopniu pozostałości szczególnych temu budynkowi wnętrz – informuje inwestor, firma Aquadukt.

Za projekt odpowiedzialne jest biuro projektowe GREG architekci.

 

Tak aktualnie wygląda budynek: 

 

Wizualizacje: GREG architekci / Foto: Zbiory Fotopolska/mamik