Temat remontu ul. Pomorskiej poruszany jest we Wrocławiu od bardzo długiego czasu. Początkowo na jego przeprowadzenie nie zgadzał się Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, na co mieszkańcy zareagowali petycją. Ostatecznie remont się odbędzie, a pierwsze prace ruszą w nocy z piątku na sobotę (19/20 listopada).

Przetarg dotyczący przebudowy ulicy Pomorskiej, na odcinku od Mostu Pomorskiego Północnego do ulicy Cybulskiego, został ogłoszony w sierpniu, natomiast 10 września 2021 roku, spółka Wrocławskie Inwestycje opublikowała informację o wyborze najkorzystniejszej oferty. Zwycięzcą przetargu została firma Pro-Tra Building, której cena ofertowa wyniosła 4 763 198,04 zł brutto.

I etap przebudowy ul. Pomorskiej ruszy w nocy z piątku na sobotę (19/20 listopada), co będzie wiązało się ze zmianami organizacji ruchu w rejonie skrzyżowania ul. Pomorskiej i ul. Cybulskiego. Jak informuje spółka Wrocławskie Inwestycje, zmiany będą następujące:

  • na ul. Cybulskiego, między ul. Drobnera i Pomorską zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy (kierowcy pojadą od strony mostu Uniwersyteckiego w kierunku Pomorskiej),
  • od strony pl. Maxa Borna będzie możliwy wjazd w ślepą ulicę – ul. Cybulskiego, bez możliwości przejazdu przez ul. Pomorską,
  • zostanie przywrócony dla aut prawoskręt z ul. Dubois w ul. Drobnera,
  • wprowadzony będzie zakaz wjazdu w ul. Pomorską w kierunku ul. Cybulskiego od skrzyżowania z ul. Dubois.

Organizacja ruchu nie wprowadza natomiast żadnych zmian w działaniu komunikacji zbiorowej.

Prace, które zostaną przeprowadzone na tym odcinku to: kompleksowa przebudowa sieci podziemnych, budowa nowej jezdni, torowiska tramwajowego, drogi dla rowerów oraz chodników. Remont potrwa 7 miesięcy.

Jest przetarg na przebudowę ul. Pomorskiej.

 

Mapa/Foto: Facebook/Inwestycje we Wrocławiu