Do 2010 roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt mieściło się przy ul. Skarbowców. W 2019 roku w ramach Funduszu Osiedlowego zgłoszono projekt, którego głównym celem było zagospodarowanie zaniedbanego terenu i stworzenie tam Obserwatorium Przyrody. Inwestycja została już zrealizowana, a mieszkańcy zyskali nowe miejsce wypoczynku i edukacji. W ostatnim czasie zabezpieczono również pozostałości XIX-wiecznego schronu.

Obserwatorium przyrody zostało udostępnione mieszkańcom latem bieżącego roku. W ramach inwestycji powstał plac zabaw dla dzieci oraz punkty do obserwacji przyrody, wykonano również nowe nasadzenia.

Jednak to nie wszystkie działania zrealizowane przy ul. Skarbowców.

Na terenie Obserwatorium Przyrody zakończyliśmy prace związane z zabezpieczeniem XIX w. schronu – Fortu Piechoty, który został wysadzony w latach 60. W ramach tych prac odtworzyliśmy ścianę przelotni schronu, a na samym schronie zamontowane zostały balustrady poprawiające bezpieczeństwo gości – informuje Zarząd Inwestycji Miejskich.

Teren wokół schronu przy ulicy Skarbowców, będącego częścią fortyfikacji Breslau z 1893 roku, został przebudowany w 1913 roku, a następnie wysadzony i częściowo zawalony w latach 60-tych XX wieku. Był bazą dla radiostacji wojskowej, częścią obserwatorium meteorologicznego, a podczas II Wojny Światowej pełnił funkcję schronu przeciwlotniczego dla pobliskiego osiedla policyjnego. W latach 1962-2011 był natomiast częścią Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, które ostatecznie zostało przeniesione na ul. Ślazową. Aktualnie pełni rolę edukacyjną i przypomina o historii miasta.

Koszt przeprowadzonych prac zabezpieczających to ponad 80 tysięcy złotych.

 

Foto: mat. ZIM Wrocław