Podbój kosmosu trwa od lat, a możliwości technologiczne sprawiają, że liczba misji kosmicznych rośnie. Coraz częściej mówi się także o turystyce kosmicznej, która za jakiś czas ma być dostępna dla zainteresowanych. Nie każdy jednak wie, że historia podróży kosmicznych ma swój początek we Wrocławiu i to właśnie tutaj prawie sto lat temu powstało pierwsze na świecie „kosmiczne” zrzeszenie.

5 lipca 1927 roku powstało we Wrocławiu Stowarzyszenie Podróży Kosmicznych, z niemieckiego „VfT – Verein für Raumschiffahrt”. Było to zrzeszenie miłośników techniki rakietowej, a jednocześnie wielu wybitnych inżynierów, którzy w późniejszym czasie przyczynili się do rozwoju lotów kosmicznych.

Stowarzyszenie zostało powołane do życia w restauracji „Gasthof Zum Golden Zepter”, która mieściła się w nieistniejącej już kamienicy „Pod Złotym Berłem”, zlokalizowanej na Schmiedebrucke 22 – obecna ul. Kuźnicza 22. Jej założycielem oraz pierwszym prezesem był Johannes Winkler.

Co ciekawe, założyciel Stowarzyszenia Podróży Kosmicznych miał problemy z jego zarejestrowaniem, ponieważ wrocławski sąd początkowo odmówił rejestracji, argumentując swoją decyzję tym, że słowo „Raumschiffahrt” nie istnieje w języku niemieckim. Z czasem jednak udało się załatwić formalności.

Do organizacji należało w sumie około 500 osób, które zajmowały się m. in. przeprowadzaniem eksperymentów z rakietami na zakupionej w 1930 roku działce pod Berlinem. Członkowie zrzeszenia propagowali także loty kosmiczne, a w latach 1927-1929 wydawali czasopismo specjalistyczne „Die Rakete”.

Niestety w 1933 roku, z powodu trudności ze znalezieniem źródeł finansowania oraz konfliktem z władzami Berlina, które były zaniepokojone przeprowadzaniem eksperymentów w niedalekiej odległości od miasta, Stowarzyszenie Podróży Kosmicznych zostało rozwiązane.

 

Foto: Facebook/MBP w Świdnicy, Wypożyczalnia Naukowa i Czytelnia Czasopism / Zbiory Fotopolska