Do 2010 roku Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt mieściło się przy ul. Skarbowców. W 2019 roku w ramach Funduszu Osiedlowego zgłoszono projekt, którego głównym celem było zagospodarowanie zaniedbanego terenu i stworzenie tam Obserwatorium Przyrody. Inwestycja została już zrealizowana, a mieszkańcy zyskali nowe miejsce wypoczynku i edukacji....